Belangenbehartiger voor belastingplichtigen op komst

6 juni 2023 | Door redactie

Belastingplichtigen die vastlopen in het fiscale systeem kunnen op termijn een extra hulplijn inschakelen. Burgers en ondernemers kunnen vanaf uiterlijk eind 2024 aankloppen bij een onafhankelijke belangenbehartiger die hen verder helpt met hun dossier.

De geijkte weg voor een belastingplichtige die het niet eens is met een besluit van de Belastingdienst is bezwaar maken. Levert dat niets op, dan is beroep instellen bij de rechtbank de volgende stap. Maar bij de procedure van bezwaar en beroep (toolbox) komen ook aardig wat formulieren en formaliteiten kijken, met het risico op verdwalen.

Vastlopen in procedures bij Belastingdienst en Toeslagen

De overheid probeert al vaker de helpende hand uit te steken, in plaats van alleen regels opleggen en van belastingplichtigen verwachten dat ze die allemaal snappen. Zo is er het Stella-programma, bedoeld voor verdwaalde burgers of ondernemers met ingewikkelde problemen die met meerdere onderdelen van de Belastingdienst of de Dienst Toeslagen te maken hebben. Zij krijgen een individuele behandelaar die hen verder probeert te helpen.
Ondanks de ontwikkelingen in de dienstverlening ziet het kabinet dat er nog meer nodig is. Want soms voelen belastingplichtigen zich ‘machteloos tegen een grote overheid, of lopen ze vast’, zo schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer (pdf). Bijvoorbeeld omdat er procedureel iets is misgegaan, of omdat de belastingplichtige de juiste hulp niet kan vinden. Ook kan het zijn dat er snel hulp nodig is ‘omdat zich een situatie voordoet met ingrijpende (financiële) gevolgen’, aldus het kabinet.

Ombudsman staat aan de kant van belastingplichtige

Voor dergelijke gevallen wil het kabinet een onafhankelijke belangenbehartiger in het leven roepen, die uiterlijk in het najaar 2024 moet starten. De ‘belastingombudsman’ krijgt alvast een aantal kaders mee, bijvoorbeeld dat die aan de kant van burgers en ondernemers moet staan. Ook moet de belangenbehartiger genoeg mandaat krijgen om vastgelopen zaken daadwerkelijk verder te kunnen brengen. Bijvoorbeeld door binnen de wettelijke kaders alternatieve oplossingen aan te dragen en die ook door te voeren. De belangenbehartiger zal overigens niet zelf rechtshulp geven aan belastingplichtigen.
De eerste stap is nu het aanstellen van een kwartiermaker, die gaat vaststellen hoe de belangenbehartiger in de praktijk moet functioneren. Zo moet er onder meer een besluit vallen over waar de onafhankelijke belangenbehartiger gevestigd wordt.