Compensatie kosten eHerkenning voor 2023 verlengd

29 september 2022 | Door redactie

Omdat er nog geen gratis inlogmiddel is voor belastingplichtigen die eHerkenniing moeten gebruiken voor het doen van diverse aangiften heeft de staatssecretaris van Financiën besloten de regel over de compensatie van de kosten ervan te verlengen voor 2023. In principe bedraagt de vergoeding voor 2023 € 24,20.

Belastingplichtigen die hun aangiften voor de loonheffingen, vennootschapsbelasting, BTW en verhuurderheffingen moeten indienen via het ondernememersportaal Mijn Belastingdienst Zakelijk hebben daarvoor eHerkenning (video) nodig. Op deze eHerkenning is echter de nodige kritiek, omdat het geld kost om de digitale sleutel aan te schaffen, Er is daarom een compensatieregeling voor de aanschafkosten van de eHerkenning opgetuigd. Deze regeling vervalt echter op 1 januari 2023. De staatssecretaris van Financiën heeft de beleidsregel daarom verlengd tot 1 januari 2025.

Compensatie is  € 24,20

Belastingplichtigen kunnen de compensatie voor 2023 aanvragen van 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2024. Deze compensatie is € 24,20 voor een EH3-inlogmiddel of compensatie voor noodzakelijke andere kosten, zoals de kosten voor de aanschaf van het eHerkenning PROBAS-inlogmiddel (€ 36,30) of het gebruik van een commercieel softwarepakket of de kosten van een intermediair 

Compensatie voor 1 inogmiddel per jaar per onderneming

De regeling compenseert 1 eHerkenningsmiddel (voor Belastingdienst EH3) per onderneming per jaar, aan te schaffen bij een erkende leverancier. Het kabinet is nog drukdoende met het zoeken naar een nieuw publiek inlogmiddel. Zolang dat er niet is kunnen ondernemers dus een compensatie voor de kosten van eHerkenning krijgen.

Meer informatie over contact met de Belastingdienst vindt u in de toolbox Zo onderhoudt u een goed contact met de Belastingdienst.