Compensatie speciale eHerkenning voor aangifte

Belastingplichtigen kunnen de kosten van het digitale inlogmiddel eHerkenning deels vergoed krijgen van de overheid. Inmiddels is ook het tweede loket voor compensatie open. Deze vergoeding is bedoeld voor belastingplichtigen die de eHerkenning alleen nodig hebben om aangifte te kunnen doen.

22 december 2020 | Door redactie

De eHerkenning is een digitale sleutel die nodig is om veilig gegevens uit te wisselen met de overheid. Zo gebruiken werkgevers het inlogmiddel om in het werkgeversportaal van UWV te komen. Sinds dit jaar is het inlogmiddel ook deels verplicht voor contact met de Belastingdienst. Eenmanszaken kunnen wel nog aangifte blijven doen met hun DigiD.

Compensatie eHerkenning is € 24,20 per jaar

Maar in tegenstelling tot DigiD kost het aanschaffen van eHerkenning geld. Dat leidde tot gemor, aangezien belastingplichtigen dan moeten betalen om hun verplichte aangifte te kunnen doen. Om ondernemingen tegemoet te komen is er een compensatieregeling opgetuigd. Die geldt voor ondernemingen die de eHerkenning alleen nodig hebben om zelf aangifte te kunnen doen. Zij kunnen een speciaal eHerkenningsmiddel kopen (een ‘Belastingdienst eH3-inlogmiddel’ heet het in vaktermen), en krijgen dan per jaar een vast bedrag van € 24,20 inclusief BTW vergoed.
Daarmee is niet gezegd dat deze ondernemingen alle kosten terugkrijgen. De compensatie is namelijk gebaseerd op de laagste prijs in de markt van een driejarig contract. Ook wordt de vergoeding maar één keer per onderneming uitbetaald. Wel benadrukt de staatssecretaris van Financiën dat de vergoeding inclusief BTW is. Dit om te voorkomen dat ondernemers die zijn vrijgesteld van BTW-betaling extra kosten moeten maken.

Vergoeding aanvragen bij RVO

Het compensatieloket is ingericht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ondernemingen die de compensatie willen aanvragen moeten inloggen met hun speciale eHerkenning voor de Belastingdienst. Voor compensatie voor het eerste jaar kunnen ondernemingen een aanvraag doen tot en met 31 augustus 2021. Voor het tweede jaar loopt de aanvraagperiode van 1 september 2021 tot en met 31 juli 2022. De RVO neemt binnen acht weken nadat de aanvraag is ontvangen een beslissing over compensatie.
Naast deze vergoeding is er eerder al een ander loket geopend voor een compensatie van maximaal € 450. Die is bedoeld voor belastingplichtigen die geen eHerkenning kunnen aanschaffen omdat zij zich niet kunnen inschrijven in het Handelsregister.

De eHerkenning is maar één onderdeel van contact met de Belastingdienst. Veel meer informatie hierover vindt u in de toolbox ‘Onderhoud een goed contact met de Belastingdienst’.