In 2020 meer digitale diensten van de overheid gebruikt

Afgelopen jaar werd er meer digitaal zaken gedaan met de overheid als gevolg van de coronapandemie. Ook werden meer digitale diensten gebruikt. Dit meldt Logius, de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in het Jaarverslag 2020.

26 april 2021 | Door redactie

Logius biedt voorzieningen en standaarden die overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan DigiD, MijnOverheid en Digipoort. In het jaarverslag is te lezen dat de beschikbaarheid van de diensten van Logius onverminderd hoog was. Voor bijna alle producten en diensten geldt dat afgelopen jaar boven de norm is gepresteerd. Zo was voor DigiD en MijnOverheid de beschikbaarheid 99,97% en voor veel andere diensten, zoals Digimelding en Digilevering, was de beschikbaarheid zelfs 100%. In 2020 is ook het gebruik van verschillende diensten toegenomen. Zo steeg voor eHerkenning het aantal gebruikers naar meer dan 540.000. Ondernemingen en organisaties gebruiken dit inlogmiddel om gegevens uit te wisselen met de overheid. Sinds 2020 is het inlogmiddel ook deels verplicht voor contact met de Belastingdienst.

Opening Kenniscentrum XBRL
Afgelopen jaar werd ook het Kenniscentrum XBRL geopend, dat zich bezighoudt met de XBRL-standaard voor het digitaal delen van financiële gegevens. Het centrum richt zich onder andere op het beheren en ontwikkelen van taxonomieën en het opbouwen en delen van kennis over XBRL met publieke en private partijen. Het Kenniscentrum heeft afgelopen jaar een roadmap ontwikkeld voor de komende jaren.

Beter, inclusief en veilig
Ook is in 2020 onder andere de toegankelijkheid van verschillende Logius-diensten verbeterd en zijn de mogelijkheden voor machtigen vergroot. Zo kunnen burgers sinds 2020 via de website Machtigen.digid.nl iemand toestemming geven om namens hen zaken te regelen, met bijvoorbeeld UWV. Over de toekomstplannen schrijft Logius in het Jaarverslag 2020: “Deze coronatijd wijst ons er extra op de digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven beter, inclusief en veilig te maken. Daarin ligt een grote gezamenlijke opgave.”