Kijken op MijnOverheid is 'eigen verantwoordelijkheid'

5 december 2023 | Door redactie

Het is volgens de rechter de eigen verantwoordelijkheid van een belastingplichtige om regelmatig op het digitale platform MijnOverheid te kijken of er geen belangrijke berichten binnen zijn gekomen. Een belastingplichtige die zei dat hij twee naheffingsaanslagen niet had ontvangen en daarom ook de aanmaningskosten niet wilde betalen, kreeg daarom nul op het rekest.

Steeds meer contact tussen de overheid en ondernemers en burgers verloopt alleen nog maar digitaal. Zo lopen de aangiftes voornamelijk via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Daarnaast is MijnOverheid een belangrijk portaal voor berichtenverkeer. Als belastingplichtigen dat goedkeuren, plaatsen bijvoorbeeld gemeenten, de Belastingdienst en UWV hun brieven in de digitale berichtenbox op MijnOverheid. Die goedkeuring is in feite een vinkje zetten bij de vraag of iemand van overheidsinstellingen de berichten voortaan digitaal wil ontvangen.

Aanmaningskosten bij naheffingsaanslag

Toch is het zaak om niet achteloos dergelijke vinkjes te zetten. Want juridisch betekent dit vinkje dat iemand kenbaar maakt dat hij via de digitale weg 'voldoende bereikbaar is'. Dat kan dus ook financiële gevolgen hebben, zo blijkt weer uit een recente rechtszaak. Daarin ging het om een belastingplichtige die twee naheffingsaanslagen had ontvangen van de gemeente Rotterdam (het vonnis vermeldt niet voor welke belasting). Die aanslagen waren naar de man verzonden via de berichtenbox in MijnOverheid. Toen die niet betaald werden, bracht de gemeente ook twee keer € 8 aanmaningskosten in rekening. De belastingplichtige maakte bezwaar tegen die kosten, omdat hij de naheffingsaanslagen naar eigen zeggen nooit ontvangen had. Dit bezwaar werd afgewezen, waarop de man naar de rechter stapte.

Regelmatig de berichtenbox checken

De rechtbank kon echter weinig voor de man betekenen. Het stond vast dat hij zich had aangemeld om berichten van de gemeente digitaal te ontvangen, én het was voldoende aannemelijk dat de naheffingsaanslagen ook daadwerkelijk digitaal verzonden waren. De rechtbank vond daarom dat het de eigen verantwoordelijkheid van de man was om regelmatig zijn berichtenbox te checken, nu hij zelf had aangegeven dat hij MijnOverheid wilde gebruiken. Dat de man tijdens de zitting nog had gesteld dat hij geen 'pushmelding' had gekregen dat er nieuwe berichten waren op MijnOverheid en dat hij daarom de aanslagen had gemist, vond de rechter niet overtuigend genoeg. Daar had misschien meer in gezeten voor de man, want eerder oordeelde een andere rechtbank nog dat een gemeente wat voorzichtiger moest zijn bij het ontbreken van zo'n pushmelding.
Al met al stond in dit geval volgens de rechtbank vast dat de man de naheffingsaanslagen had ontvangen en dat hij die niet op tijd had betaald. De aanmaningskosten waren dus terecht in rekening gebracht.
Rechtbank Rotterdam, 20 november 2023, ECLI (verkort): 10899