Lastenverzwaring door fiscale regels voor beïnvloeden gedrag

30 maart 2023 | Door redactie

Uit een rapport van het Centraal PlanBureau (CPB) dat is opgesteld naar aanleiding van een onderzoek naar belastingmaatregelen die zijn genomen om het gedrag van burgers en ondernemingen te beïnvloeden blijkt dat deze veel te ingewikkeld zijn. Ook leiden ze tot lastenverzwaringen en hoge kosten zonder dat het beoogde doel wordt bereikt.

Door het CPB is onderzoek gedaan naar de werking van belastingmaatregelen die zijn genomen om het gedrag van belastingplichtigen te beïnvloeden. Uit het rapport dat naar aanleiding van het onderzoek is opgesteld, blijkt dat de maatregelen vaak niet helpen en soms zelfs een averechts effect hebben. De belastingmaatregelen zijn namelijk nodeloos ingewikkeld en leiden tot lastenverzwaringen en hoge kosten voor belastingplichtigen. De onderzoekers roepen daarom het kabinet op om zich bij elke maatregel af te vragen welk probleem ermee moet worden aangepakt, hoe groot dat probleem is en of een heffing of betalingskorting hiervoor wel de beste oplossing is.

Frisdrankaccijns werkt niet zoals bedoeld is

Als voorbeeld noemen zij de frisdrankaccijns die onlangs in werking is getreden. Met deze belasting wil de overheid ongezonde consumptie van suikerhoudende dranken verminderen. Het tarief van 9 eurocent per liter is echter te laag om een verschil te maken.  En daarnaast geldt de belasting ook voor mineraalwater en sappen terwijl het hierbij gaat om een gezondere variant. De belasting werkt dus niet (goed). Het tarief wordt wel hoger en komt er een vrijstelling voor mineraalwater maar dan nog zullen consumenten eerder een goedkoper merk kiezen dan een gezonder alternatief is de verwachting.

Innovatiebox bijna niet gebruikt door mkb

Een ander voorbeeld is de innovatiebox die door de groep waarvoor deze bedoeld is, het  mkb, bijna niet gebruikt wordt. Daarentegen weten grote ondernemingen het belastingvoordeel wel te vinden. Maar die zouden de innovatieprojecten ook zonder de box wel zijn aangegaan. Dus ook weer een voorbeeld van een maatregel die niet doet waarvoor deze bedoeld is.

Bijlagen bij dit bericht