Werkkostenregeling (WKR)

De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 geïntroduceerd als nieuwe, eenvoudigere manier om vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te behandelen. Onder de WKR kan de werkgever een percentage van het totale fiscale loon van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. Per 2020 is dat percentage voor de eerste € 400.000 van de loonsom 1,7%. Voor het meerdere geldt een vrije ruimte van 1,2%. Stopt de werkgever méér in deze zogenoemde vrije ruimte, dan moet de organisatie over het meerdere 80% eindheffing betalen. Soms is dat toch een voordeligere optie dan het bruteren van een loonbestanddeel. 

Uitgelicht

Langer de tijd voor aangifte eindheffing WKR

Werkgevers krijgen langer de tijd om aangifte te doen van de eindheffing van de werkkostenregeling (WKR). Dat staat in het Belastingplan...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

WKR per 2020: vier keer anders

De werkkostenregeling (WKR) gaat per 1 januari 2020 op 4 vlakken anders werken. Dat staat in het Belastingplan 2020 dat op Prinsjesdag...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 19-09-2019

Vrije ruimte berekenen en toetsen

Voor de berekening en toetsing van de vrije ruimte onder de werkkostenregeling (WKR) bestaan twee methoden. Bij de formele methode...

Rekentool
Microsoft Excelsheet
Publicatiedatum: 10-01-2020

Wanneer liever bruteren dan onderbrengen in vrije...

Sinds de invoering van de WKR lijken extra beloningen aan werknemers hoe langer hoe vaker in de vrije ruimte terecht te komen. De algemene...

Verdiepingsartikel
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 03-12-2019

 

Toolboxen

De werkkostenregeling toepassen in 7 stappen

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 19-08-2019

Elke werkgever kan een percentage van de loonsom aan vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers doen zonder dat daar loonheffingen over berekend hoeven te worden....

Tools

Verdiepingsartikelen

Wanneer liever bruteren dan onderbrengen in vrije ruimte?

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 03-12-2019

Sinds de invoering van de WKR lijken extra beloningen aan werknemers hoe langer hoe vaker in de vrije ruimte terecht te komen. De algemene tendens is: als een kostenpost...

Vier wijzigingen voor de werkkostenregeling per 2020

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 04-10-2019

Afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet via het Belastingplan 2020 de voorgenomen aanpassingen in de werkkostenregeling (WKR) gepresenteerd. Er zijn uiteindelijk vier...

Fiscale afhandeling van studietoelage voor kinderen

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 17-09-2019

In de praktijk blijken werkgevers tegemoetkomingen aan werknemers te geven voor de studiekosten die hun kinderen maken. Misschien is uw onderneming ook wel zo’n gulle...

De concernregeling aan de hand van vier steekwoorden

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 16-08-2019

Bij overschrijding van de vrije ruimte van de werkkostenregeling betalen ondernemingen 80% eindheffing over het meerdere. Die afrekening moet elke werkgever apart maken....

Aanwijzen als eindheffingsloon binnen de WKR

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 16-08-2019

Het lijkt alsof er sinds de komst van de werkkostenregeling een nieuwe manier van fiscaal handelen is geïntroduceerd: het zogenoemde aanwijzen. Als dit aanwijzen onvoldoende...

De auto van de zaak onder de werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 13-08-2019

In dit verdiepingsartikel vindt u een overzicht van alle kosten rond een auto van de zaak die u op grond van de werkkostenregeling onbelast kunt vergoeden aan uw werknemers....

Hoe werkt het noodzakelijkheidscriterium van de WKR?

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 07-08-2019

De werkgever kan zijn werknemers de voorzieningen die nodig zijn voor de uitvoering van hun werk onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Onder voorwaarden...

Hoe werkt de gebruikelijkheidstoets van de WKR?

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 07-08-2019

Onder de werkkostenregeling (WKR) moet de werkgever bepalen welk loon hij ten laste van de vrije ruimte brengt door het als eindheffingsloon aan te merken. Bij de loonbestanddelen...

De rol van de diverse afdelingen bij de WKR

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 07-08-2019

Bij de correcte toepassing van de werkkostenregeling (WKR) komt aardig wat kijken. Iedereen binnen de onderneming heeft daar zo’n zijn eigen aandachtspunten bij. Maar...

Voordelen en nadelen van een cafetariaregeling

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 02-08-2019

Dat een cafetariaregeling voor werknemers aantrekkelijk is, is natuurlijk duidelijk. Zij kunnen hierdoor hun arbeidsvoorwaarden beter afstemmen op hun individuele behoeften...

Infographics

Zakelijk diner onbelast vergoeden

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 14-08-2019

Als een werknemer gaat dineren met een zakelijke relatie en een collega voor de gezelligheid aanschuift, kan uw organisatie de kosten van dat diner achteraf voor haar...

Stappenplan werkkostenregeling

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 14-08-2019

Sinds 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Binnen dit systeem mogen werkgevers maximaal 1,2% van de totale fiscale loonsom...

De gebruikelijkheidstoets

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 14-08-2019

De gebruikelijkheidstoets bepaalt dat als eindheffing aangewezen vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare...

Arbovoorzieningen

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 14-08-2019

Werkgevers kunnen hun werknemers op grond van het arbobeleid van de organisatie zogenoemde arbovoorzieningen vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Om wat...

Vaste kostenvergoedingen

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 13-08-2019

Een werkgever kan vergoedingen voor intermediaire kosten, kostenvergoedingen waarvoor een gerichte vrijstelling geldt of de kostenvergoedingen (overige kosten) die als...

Geschenkenregeling

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 13-08-2019

Door gebruik te maken van de kleinegeschenkenregeling kunt u onbelast een kleine attentie aan uw werknemers geven zonder dat de kosten hiervan ten lasten komen van de...

E-learning

Gebruikelijkheidstoets
Videocollege
6 minuten
10-11-2016
Noodzakelijkheidscriterium
Videocollege
7 minuten
07-11-2016

Vraag en antwoord

Wanneer mag loon niet in de vrije ruimte van de werkkostenregeling?
Bij de meeste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen kan de werkgever kiezen of hij bij het loon van de werknemer telt of onderbrengt in de vrije ruimte. Soms is die keuze er niet. Altijd loon van de werknemer zijn: een auto van de zaak (met uitzondering van de kosten... Lees het hele antwoord