Grootte organisatie bepaalt rapportageplicht loonkloof

22 februari 2023 | Door redactie

In de richtlijn van de Europese Unie (EU) die loondiscriminatie tussen mannen en vrouwen tegen moet gaan staan onder meer rapportageverplichtingen voor werkgevers met minimaal 100 werknemers. Hoe vaak een werkgever moet rapporteren hangt af van het aantal werknemers.

De nieuwe richtlijn om loondiscriminatie tussen mannen en vrouwen (‘richtlijnvoorstel loontransparantie’) tegen te gaan, gaat gelden voor organisaties vanaf 100 werknemers. In het oorspronkelijke voorstel ging het om organisaties vanaf 250 werknemers. De werkgevers moeten periodiek informatie over beloningsverschillen openbaar maken. Hoe vaak ze dat moeten doen, hangt af van het aantal werknemers. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet dat in een brief (pdf) weten aan de Eerste Kamer.

Werkgevers moeten beloningsverschillen intern bekendmaken

Er is afgesproken dat werkgevers met meer dan 250 werknemers elk jaar moeten rapporteren. Werkgevers met tussen de 150 en 250 werknemers moeten elke drie jaar rapporteren. De eerste rapportage vindt plaats één jaar na omzetting van de richtlijn in de nationale wetgeving. Werkgevers met tussen de 100 en 149 werknemers moeten elke drie jaar rapporteren, maar pas voor het eerst vijf jaar na omzetting van de richtlijn.
Aanvullend moeten werkgevers binnen hun organisatie informatie over beloningsverschillen aan hun werknemers en hun vertegenwoordigers bekendmaken. Als dit beloningsverschil hoger is dan de afgesproken grenswaarde (5%) en er geen objectieve en genderneutrale verklaring voor is, moet de betreffende werkgever samen met de werknemersvertegenwoordigers een beloningsevaluatie uitvoeren.

Richtlijn versterkt rechtspositie van werknemers

Verder zijn er verschillende maatregelen opgenomen die de rechtspositie en de toegang tot het recht van werknemers versterken, zoals maatregelen ter verbetering van juridische procedures rond de naleving van het recht op gelijk loon. Verder komen er maatregelen gericht op handhaving en sancties omtrent het naleven van de richtlijn en staan er verplichtingen in over monitoring, analyse en bewustwording omtrent gelijke beloning.

Vanaf de dag dat de richtlijn gepubliceerd is in het publicatieblad van de EU, moeten de lidstaten binnen drie jaar de richtlijn om zetten in de nationale wet- en regelgeving.