Kabinet zet in op duurzame inzetbaarheid

Het kabinet gaat deze kabinetsperiode inzetten op duurzame inzetbaarheid. Dat blijkt uit de plannen die op Prinsjesdag werden gepresenteerd. Bij duurzame inzetbaarheid staat ‘Leven lang ontwikkelen’ centraal.

19 september 2019 | Door redactie

In een veranderende arbeidsmarkt is het van belang dat mensen tot hun pensioen vitaal, flexibel en duurzaam inzetbaar blijven. Het moet vanzelfsprekend zijn dat zowel werknemers als werkgevers tijdens de hele loopbaan investeren in de ontwikkeling van de werknemer. Dit Leven lang ontwikkelen (LLO) moet voorkomen dat mensen vastlopen in hun loopbaan of werkloos raken.

STAP-budget geeft mensen regie over de eigen loopbaan

Mensen moeten meer regie krijgen over hun eigen loopbaan. Om dit te stimuleren, gaat het kabinet de fiscale scholingsaftrek vervangen door een leer- en ontwikkelbudget. Dit zogeheten STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) bedraagt maximaal € 1.000 per persoon en kan worden gebruikt voor scholing en ontwikkeling. Het persoonlijke budget is voor iedereen beschikbaar tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, ongeacht of deze persoon werkend of werkzoekend is. Naar verwachting kunnen circa 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op het STAP-budget.

Extra geld voor sectoren met veel seizoenswerk

Daarnaast werkt het kabinet aan een subsidieregeling om Leven lang ontwikkelen te stimuleren in het mkb. De aandacht gaat vooral uit naar drie sectoren met veel seizoenswerk: landbouw, horeca en recreatie. In samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gaat in deze sectoren de tegemoetkoming vanuit de subsidieregeling praktijkleren voor BBL-plekken omhoog (€ 10,6 miljoen per jaar gedurende vijf jaar).

Bijlagen bij dit bericht