Zo bepaalt u het gebruikelijk loon voor de dga

Voor zijn werk in de eigen bv moet een directeur-grootaandeelhouder (dga) een salaris in de loonaangifte opnemen dat ‘gebruikelijk’ is voor zijn werkzaamheden. Er zijn verschillende manieren om dit gebruikelijk loon te bepalen. Het hoogste van die manieren, met een jaarlijks vastgesteld minimumbedrag, geldt als het gebruikelijk loon.

Hieronder vindt u wat deze manieren van vaststellen zijn, en met welke aandachtspunten u rekening moet houden. Ook leest u verderop welke uitzonderingen er gelden, en in welke gevallen het gebruikelijk loon onder het minimumbedrag mag worden vastgesteld. Tot slot staan in deze toolbox de speciale regels en uitzonderingen voor het gebruikelijk loon van startende ondernemers.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo bepaalt u het gebruikelijk loon voor de dga

  Zorg dat het gebruikelijk loon niet te hoog is, maar ook niet te laag

  Iedere directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft te maken met de gebruikelijkloonregeling. Voor zijn werk in de eigen bv moet de dga namelijk een salaris in de loonaangifte opnemen dat ‘gebruikelijk’ is voor zijn werkzaamheden, met jaarlijks vastgesteld minimumbedrag. Ook als de dga in werkelijkheid een lager loon krijgt, is de bv loonheffingen verschuldigd over het volledige gebruikelijk loon. Enkel in bijzondere situaties mag een bv hiervan afwijken. Als u het gebruikelijk loon te hoog vaststelt, betaalt u onnodig veel loonheffingen. Maar stelt u het te laag vast, dan kunt u in problemen komen met de fiscus. Met behulp van deze toolbox zorgt u dat de bv het juiste bedrag aan gebruikelijk loon opneemt in de loonaangifte.
 • 2

  Wat is het gebruikelijk loon?

  De weg naar het gebruikelijk loon

  Infographic Gebruikelijk loon Publicatiedatum: 06-01-2022

  De Belastingdienst gaat ervan uit dat de dga een 'gebruikelijk loon' krijgt. Maar welke route moet de dga nemen om bij dat salaris uit te komen?


  Aandachtspunten bij het gebruikelijk loon voor de dga

  Verdiepingsartikel Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum: 24-01-2022

  De gebruikelijkloonregeling bepaalt dat u een minimumbedrag aan loon in de loonheffingen moet betrekken voor aanmerkelijkbelanghouders van uw vennootschap of coöperatie waarin zij ook werken. Dit geldt ongeacht of zij dit loon ook daadwerkelijk ontvangen, wat ertoe kan leiden dat u het gehele gebruikelijk loon als fictief loon moet verwerken. Betaalt u wel loon uit maar minder dan het gebruikelijk loon, dan moet u het verschil - het fictieve loon - in de loonheffingen betrekken. Het kan lastig zijn om te bepalen hoe hoog het gebruikelijk loon precies is. Zorg dat u weet hoe deze regeling in de praktijk werkt!


  Loon meestverdienende werknemer ‘gebruikelijk’ voor dga

  Nieuws Gebruikelijk loon Publicatiedatum: 15-11-2021

  De rechtbank heeft een flinke naheffingsaanslag aan loonheffingen voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) in stand gelaten. Het lukte de dga namelijk niet om aan te tonen dat iemand in ‘de meest vergelijkbare dienstbetrekking’ minder verdient dan de inspecteur stelde.


  Ook gebruikelijk loon na pensioengerechtigde leeftijd?

  Vraag & Antwoord Gebruikelijk loon Publicatiedatum: 06-01-2022

  Ik heb bijna de pensioengerechtigde leeftijd. Ik wil ook daarna af en toe nog klussen doen met mijn bv. Moet ik dan nog een ‘gebruikelijk loon’ verdienen?


 • 3

  Hoe bepaal ik het gebruikelijk loon?

  Wat telt mee voor gebruikelijk loon?

  Vraag & Antwoord Gebruikelijk loon Publicatiedatum: 06-01-2022

  Als dga moet ik rekening houden met het gebruikelijk loon. Wat telt er nu wel en niet mee voor de bepaling van dit loon?


  Gebruikelijk loon niet tijdsevenredig toepassen

  Nieuws Gebruikelijk loon Publicatiedatum: 01-04-2021

  Bij het bepalen van het gebruikelijk loon hoeft de Belastingdienst er geen rekening mee te houden dat de directeur-grootaandeelhouder (dga) niet het hele jaar voor de bv heeft gewerkt. De fiscus mag dan dus toch het volledige normbedrag aan gebruikelijk loon (2021: (€ 47.000) aan de dga toerekenen.


  De dga en de auto van de zaak

  Verdiepingsartikel Auto van de zaak Publicatiedatum: 17-02-2022

  Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan een auto in privé kopen of via de eigen bv. Bij aanschaf van een nieuwe auto is aankoop via de bv vaak voordelig, maar heeft u te maken met een correctie omzetbelasting in verband met privégebruik. Omdat de dga werknemer is, gelden qua bijtelling in grote lijnen dezelfde regels bij privégebruik van de auto van de zaak. In dit verdiepingsartikel leest u over de hoofdregel, de regels bij de auto vanuit de beheer-bv en de bijtelling en het gebruikelijk loon. Tot slot komen een aantal bijzondere situaties aan bod, zoals het privégebruik van de auto door de partner en de situatie dat de dga meerdere auto’s heeft.


  Gebruikelijk loon ook in 2021 baseren op lagere omzet

  Nieuws Gebruikelijk loon Publicatiedatum: 25-01-2021

  Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die de omzet van hun onderneming fiks zien dalen door de coronacrisis mogen ook in 2021 een lager gebruikelijk loon hanteren. De rekenformule voor het dga-loon in 2021 is inmiddels bekendgemaakt.


 • 4

  Wanneer mag ik een lager gebruikelijk loon rekenen?

  Lager gebruikelijk loon bij veel lagere winst?

  Vraag & Antwoord Gebruikelijk loon Publicatiedatum: 06-01-2022

  Mag ik mijn gebruikelijk loon van € 75.000 naar beneden bijstellen als de omzet en daarmee ook de winst (het verlies) van mijn bv in een kalenderjaar veel lager is geworden?


  Verzoek om een vooroverleg gebruikelijk loon

  Tool Gebruikelijk loon Publicatiedatum: 06-01-2022

  Wilt u zekerheid over de hoogte van het door u op te nemen gebruikelijk loon dan kunt u om een vooroverleg bij de Belastingdienst verzoeken.


  Geen lager gebruikelijk loon door ziekte

  Nieuws Gebruikelijk loon Publicatiedatum: 01-10-2021

  Ziekte van de directeur-grootaandeelhouder (dga) is niet altijd een legitieme reden om het gebruikelijk loon op een lager bedrag te stellen. Dit ligt helemaal aan de omstandigheden volgens de rechter.


 • 5

  Wat is de gebruikelijkloonregeling voor starters?

  Gelden bijzondere regels voor de gebruikelijkloonregeling voor start-ups?

  Vraag & Antwoord Gebruikelijk loon Publicatiedatum: 27-09-2022

  Er werd financieel advies gevraagd over de gebruikelijkloonregeling van een onderneming die nog maar net gestart is. Gelden dan bijzondere regels?


  Langer lager gebruikelijk loon voor dga van start-up

  Nieuws Gebruikelijk loon Publicatiedatum: 21-09-2021

  De directeur-grootaandeelhouder (dga) van een innovatieve start-up mag ook in 2023 een lager ‘gebruikelijk loon’ hanteren. Het kabinet verlengt deze regeling in elk geval met één jaar, zo blijkt uit de Prinsjesdag-stukken.


 • 6

  Meer informatie

  DGA in de salarisadministratie

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Tijdens de training DGA in de salarisadministratie leert u alles over de fiscale regels rond het gebruikelijk loon van de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Als eerste wordt er gekeken of er daadwerkelijk sprake is van een DGA. Daarna leert u alles over het vaststellen van het gebruikelijk loon en wat u moet doen als er een managementovereenkomst is. Ook is er aandacht voor de verzekeringsplicht en wat er gebeurt als de DGA ziek wordt.