Nalatenschappen juist verwerken in de administratie

23 maart 2022 | Door redactie

Voor veel goede doelen zijn de inkomsten uit nalatenschappen van groot belang. Een organisatie zal daar duidelijk beleid voor moeten hebben. Daarnaast moet een organisatie de ontvangen nalatenschappen op een juiste manier in de boekhouding verwerken.

De inkomsten uit nalatenschappen hebben de laatste jaren een stijgende lijn te pakken. Het is daarbij wel belangrijk om de inkomsten op een juiste manier in de boekhouding te verwerken. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) zorgt voor richtlijnen voor de juiste verwerking daarvan. Voor nalatenschappen geldt het volgende als hoofdregel: het moment waarop de verantwoording als bate plaatsvindt, is op het moment waarop de bate uit nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld. Krijgt een goed doel een voorschot, dan moet die verwerkt worden in het verslagjaar van ontvangst.

Alternatief voor baten uit nalatenschappen

Begin 2021 heeft de RJ ook een alternatief gegeven voor de verwerking van baten uit nalatenschappen. Dit was volgens de RJ gewenst vanwege het specifieke karakter van de goededoelensector en het moest de administratieve lasten beperken. Als alternatief vindt de RJ het ook aanvaardbaar om de baten uit de nalatenschappen te verwerken op het moment dat de akte van verdeling, of als er geen akte van verdeling is, de rekening en verantwoording in het verslagjaar is ontvangen. Een organisatie mag de baten dus verwerken in het verslagjaar als de akte van verdeling of de rekening en verantwoording vóór de balansdatum is ontvangen. Bij ontvangst na de balansdatum is een vermelding in de toelichting noodzakelijk. Kiest een organisatie voor de alternatieve werkwijze, dan geldt dat voor alle nalatenschappen.