Werknemers wachten op duidelijkheid over hybride werken

Veel organisaties gaan niet terug naar de manier van werken van vóór de coronacrisis. Toch bestaat over het nieuwe, hybride werken vaak nog onduidelijkheid. Zes op de tien werkgevers heeft nog niets gecommuniceerd over de manier van werken na corona.

19 oktober 2021 | Door redactie

I&O Research heeft onderzocht hoe werkend Nederland wil werken als het thuiswerkadvies volledig vervalt. Het onderzoeksbureau deed dit in opdracht van Coalitie Anders Reizen, een samenwerking tussen 80 grote organisaties. Eén van de resultaten (pdf) is dat 41% van de werkende Nederlanders in de toekomst minder vaak tot helemaal niet wil reizen. Vooral de benzine- of dieselauto wordt geparkeerd. Veel werknemers willen vrijheid bij de keuze voor thuiswerken of werken op locatie. Tegelijkertijd hebben werknemers ook behoefte aan globale richtlijnen voor dit hybride werken (deels thuis, deels op locatie). Een meerderheid van de werkenden (56%) geeft de voorkeur aan een paar dagen thuis en een paar dagen op locatie.

Werken op locatie niet nodig in post-coronatijdperk

De vraag om duidelijkheid én vrijheid maakt het voor werkgevers lastig om normen te stellen. Uit het onderzoek blijkt dat bijna zes op de tien werkgevers nog geen duidelijkheid aan werknemers heeft gegeven over de manier van werken na corona. Sommige werkgevers willen terug naar het oude normaal. De Coalitie Anders Reizen zou dat een gemiste kans vinden. De coalitie waarschuwt dat organisaties talent kunnen verliezen. De nieuwe situatie biedt ook kansen voor personeelswerving: 45% van de werkenden stelt dat de woonplaats nauwelijks meer een rol speelt voor het kunnen uitvoeren van het werk. 28% van de ondervraagden zou verder van de werkplek kunnen wonen.

Werkgevers maken afspraken over hybride werken

Onlangs brachten ook werkgeversorganisaties AWVN, MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland een onderzoek naar buiten over het werken na corona. Twee derde van de werkgevers gaf aan inmiddels afspraken te hebben gemaakt over het hybride werken. Vaak gebeurt dit in overleg tussen werknemers en leidinggevenden, met de ondernemingsraad of in een aparte regeling (tool). Het nieuwe beleid zal sterk verschillen per organisatie. Zo verwacht 36% een verhouding van 40% van de tijd thuis en 60% op een bedrijfslocatie, maar mikt ook 18% op een verhouding van 60% thuis en 40% op locatie. Belangrijke redenen voor thuiswerken zijn onder meer een betere werk-privébalans, aantrekkelijk werkgeverschap en geconcentreerder/efficiënter werken. Slechts 15% noemt het besparen van kosten als reden, terwijl werkgevers wel geld besparen.