Geen rol OR bij beloningsverschil man-vrouw

7 september 2016 | Door redactie

Het kabinet is niet enthousiast over het wetsvoorstel van PvdA-Kamerlid Yücel dat de ondernemingsraad (OR) recht geeft om bij de bestuurder informatie op te vragen over de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen.

Minister Asscher is bang dat het wetsvoorstel in de praktijk leidt tot een ongewenste verzwaring van administratieve lasten voor organisaties. In het wetsvoorstel pleit Yücel namelijk voor een verplichting om in het jaarverslag cijfers op te nemen over de beloningsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. Asscher heeft Yücel daarom met klem gevraagd om te kijken naar mogelijkheden om bureaucratische rompslomp te beperken.

Instemmingsrecht voor de ondernemingsraad

Yücel wil met het wetsvoorstel artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden aanpassen door organisaties verplicht te stellen om cijfers over beloningsverhoudingen tussen mannen en vrouwen te overhandigen aan de OR. Daarbij moet de werkgever de verschillen kunnen onderbouwen. De OR krijgt vervolgens instemmingsrecht op het beleid dat die beloningsverschillen moet beperken. De resultaten hiervan moet de directie weer publiceren in het jaarverslag.

Drie belangrijkste onderdelen van het wetsvoorstel

Tweede Kamerlid Yücel wil met het wetsvoorstel (pdf) de ondernemingsraad de middelen geven om beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bespreekbaar te maken. Concreet stelt ze voor:

  • het instemmingrecht van de ondernemingsraad bij gelijke beloning tussen mannen en vrouwen moet explicieter;
  • de bestuurder moet de ondernemingsraad minimaal één keer per jaar informatie geven over de beloningsverhoudingen tussen mannen en vrouwen binnen dezelfde functiegroep;
  • ondernemingen die verplicht een jaarverslag publiceren, moeten daarin cijfers opnemen over de beloningsverhoudingen tussen mannen en vrouwen.