Wetsvoorstel instemmingsrecht OR bij pensioen

28 december 2015 | Door redactie

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft het langverwachte wetsvoorstel dat het instemmingsrecht van de OR bij pensioen moet verduidelijken én versterken ingediend bij de Tweede Kamer. De OR heeft nu nog onder beperkende voorwaarden recht op instemming bij pensioen. Met het wetsvoorstel wil Klijnsma die (verwarrende) beperkingen wegnemen.

OR'en krijgen binnenkort instemmingsrecht op het opstellen, wijzigen of intrekken van de pensioenovereenkomst (tool), zo staat in het wetsvoorstel (pdf). Nu bepaalt het soort pensioenuitvoerder of de OR instemmingsrecht heeft. Dat onderscheid moet komen te vervallen. Om dit te regelen wordt de wettekst van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in artikel 27 lid 1 ‘een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering’ gewijzigd in ‘regelingen met betrekking tot een pensioenovereenkomst’. Door deze wijziging komt artikel 27 lid 7 WOR te vervallen.

Lees de huidige wettekst van artikel 27 WOR terug in de WOR-online.

Huidige instemmingsrecht van de OR bij pensioen

Het huidige instemmingsrecht (tool) van de OR op het gebied van pensioen (tools) is erg beperkt. Zo heeft de OR alleen recht op instemming op het opstellen, wijzigen of  intrekken van een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering (artikel 27 lid 1 WOR). Regelingen via pensioenfondsen vallen hier dus niet onder. Daarnaast heeft de OR beperkt recht op instemming als de bestuurder een pensioenovereenkomst wil opstellen of intrekken  (dus niet wijzigen!) die is ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds of een niet-verplicht bedrijfstakpensioenfonds (artikel 27 lid 7 WOR).

Geen instemmingsrecht bij verplicht bedrijfstakpensioenfonds

In artikel 27 lid 3 staat dat het instemmingsrecht niet geldt  als de regeling is geregeld in collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan. Dit derde lid wordt uitgebreid met een beperking die ervoor zorgt dat het instemmingsrecht niet geldt voor het deel in de pensioenovereenkomst dat voortkomt uit verplichte bepalingen van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds. Deze beperking bestond al, maar omdat dit nu de enige beperking op het gebied van pensioen is, wordt hij expliciet vermeld in de WOR.