€ 7 miljard voor Nationaal Groeifonds

21 september 2021 | Door redactie

Voor de volgende ronde van het Nationaal Groeifonds stelt het demissionaire kabinet € 7 miljard beschikbaar voor investeringen in onder meer infrastructuur, innovatie en duurzaamheid. Die investeringen moeten het 'verdienvermogen' van Nederland op langere termijn vergroten.

Het verdienvermogen van Nederland moet omhoog om ervoor te zorgen dat voorzieningen als onderwijs en zorg ook in de toekomst betaalbaar blijven. Daar komt bij dat de Nederlandse Staat momenteel bijzonder goedkoop kan lenen op de kapitaalmarkt. Een ideaal moment dus om een fonds te vullen voor investeringen in de toekomst. Voor de komende vijf jaar wil het kabinet € 20 miljard uittrekken voor het Nationaal Groeifonds. In de eerste ronde is dit jaar ongeveer € 4 miljard beschikbaar gesteld, voor de volgende ronde stelt het kabinet  € 7 miljard beschikbaar, zo blijkt uit de Troonrede.

Minimaal € 30 miljoen per project voor het Nationaal Groeifonds

Ondernemingen en kennisinstellingen kunnen projecten aandragen voor het fonds. Met zo’n project moet minimaal € 30 miljoen gemoeid zijn. Een maximum is er niet. Het moet gaan om een eenmalige investering en niet om een doorlopende overheidsbijdrage. Het Groeifonds is daarmee anders dan Invest-NL. Dat is ook een overheidsfonds, maar dat investeert in onder meer ondernemingen die op de reguliere markt geen lening kunnen krijgen. Ook heeft Invest-NL een rendementsdoelstelling, en dat heeft het Nationaal Groeifonds niet. Het Nationaal Groeifonds richt zich op projecten met een ‘publiek belang’ en gaat investeren op drie terreinen:

  • Kennisontwikkeling (bijvoorbeeld ontwikkeling van kennis en vaardigheden van werknemers).
  • Research & development en innovatie (bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, robots en duurzaamheidstechnologie).
  • Infrastructuur (niet alleen bijvoorbeeld wegen maar ook infrastructuur voor energie).

Het Nationaal Groeifonds moet zorgen voor welvaart op langere termijn, dus het zijn geen investeringen die morgen opdrachten opleveren. Wel kunnen ondernemingen en kennisinstellingen mogelijke investeringen aandragen voor het fonds.

Bijlagen bij dit bericht

Investeren en innoveren
E-learning | VideoCollege 16 minuten