Wat moet er in uw klokkenluidersregeling?

13 mei 2016 | Door redactie

Per 1 juli 2016 is elke organisatie wettelijk verplicht om een interne meldregeling te hebben. Die zogenoemde klokkenluidersregeling geeft werknemers de mogelijkheid om melding te maken van (mogelijke) misstanden in de organisatie. Wat moet er in elk geval in die meldregeling?

Per 1 juli treedt de Wet Huis voor klokkenluiders in werking en daardoor moet elke organisatie met vijftig werknemers of meer verplicht een interne meldregeling hebben. In een goede meldregeling horen in elk geval de volgende onderdelen thuis:

  1. Advies rond de melding: een werknemer moet advies kunnen inwinnen over zijn melding van een mogelijke misstand bij iemand met een geheimhoudingsplicht, zoals een advocaat of vertrouwenspersoon.
  2. De regeling moet openstaan voor iedereen die binnen de organisatie werkt.
  3. Routes voor interne meldingen: werknemers moeten de vrijheid hebben om een keuze te maken bij wie ze een misstand melden.
  4. Onderwerpen waarover een werknemer melding kan maken. Denk aan fraude, corruptie of gevaar voor milieu of volksgezondheid.
  5. Werkwijze voor melding van onregelmatigheden. Het gaat dan om minder ernstige zaken zoals schending van interne regels of afspraken.
  6. Waarborg voor de vertrouwelijke behandeling van een melding van misstanden.
  7. Waarborg voor onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke misstand.
  8. Manier waarop de melder (klokkenluider) wordt betrokken.
  9. Bescherming tegen benadeling van de melder, zoals pesten of ontzegging van promotie.
  10. Duidelijkheid over wanneer en waar een werknemer extern melding kan maken.

Werkgever en OR moeten samen naar de meldregeling kijken

Vanwege het instemmingsrecht (artikel 27 WOR) van de ondernemingsraad (OR) zijn de werkgever en de OR op elkaar aangewezen bij het opstellen en wijzigen van de interne meldregeling. Als de OR niet akkoord gaat met de opgestelde regeling of wijzigingen ervan, kan alleen de kantonrechter nog vervangende toestemming geven.

Abonnees van OR Rendement kunnen meer lezen over het opstellen van een sterke klokkenluidersregeling in het meinummer dat op 17 mei op de mat valt.