Werknemer heeft meer nodig dan manager denkt

24 juni 2016 | Door redactie

De meeste leidinggevenden zijn in de veronderstelling dat werknemers met de geboden middelen en faciliteiten prima uitgerust zijn om afleiding tegen te gaan en hun productiviteit op peil te houden. Denk aan een prettige werkomgeving en kantoorinrichting en goed werkende apparatuur. Veel werknemers denken daar echter heel anders over.

Een wereldwijd onderzoek van Oxford Economics, onder meer dan 1.200 senior leidinggevenden en werknemers uit verschillende branches en met verschillende functies, brengt in kaart welke behoefte werknemers hebben ten aanzien van hun werkomgeving. Uit het onderzoek blijkt dat tweederde van de managers en leidinggevenden denkt voldoende tegemoet te komen aan deze behoeften maar dat slechts de helft van de werknemers het daarmee eens is. Leidinggevenden laten daarmee kansen liggen om een zo optimaal mogelijke werknemerstevredenheid (tool) en productiviteit te realiseren.

Werknemers willen geconcentreerd kunnen werken

De grootste behoefte van werknemers ten aanzien van hun werkomgeving is volgens het onderzoek de mogelijkheid om zich zonder onderbrekingen te kunnen concentreren op het uitvoeren van hun taken. Kantoortuinen komen vaak niet voldoende tegemoet aan die behoefte omdat er te veel afleiding is en werknemers geen mogelijkheid hebben om zich daarvoor af te sluiten. Voor hooggevoelige werknemers zijn die nadelen zelfs extra groot. Het is daarom belangrijk de nadelen van een kantoortuin te beperken. Daarnaast zijn er nog wat verbeterpunten wat betreft de apparatuur en het gebruik ervan. Zo geeft 55% van de werknemers aan dat de apparaten die ze thuis gebruiken niet goed integreren met de apparaten op het werk.

Bereikbaarheid is funest voor goede werk-privé balans

Om de productiviteit en de tevredenheid op peil te kunnen houden, is het van groot belang dat werknemers beschikken over de ruimte en middelen om vanaf elke werklocatie zonder afleiding van geluid of technische problemen geconcentreerd te kunnen werken. Daarnaast is het belangrijk dat leidinggevenden werknemers zo veel mogelijk stimuleren om na werktijd de werkzaamheden ook daadwerkelijk volledig te staken. Veel werknemers zijn continu bereikbaar of hebben het gevoel dat te moeten zijn. Dat is funest voor een goede werk-privé balans en kan leiden tot ziekteverzuim bijvoorbeeld als gevolg van een burn-out.