Afschaffing loonkostenvoordeel ouderen gaat stapsgewijs

23 november 2023 | Door redactie

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt stapsgewijs afgeschaft en vervalt per 2026. Demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) informeerde per brief de Tweede Kamer hierover.

Lees ook het nieuwsartikel Nota van wijziging over LKV ouderen naar Tweede Kamer

Werkgevers kunnen onder voorwaarden (artikel) het LKV oudere werknemer krijgen als zij werknemers van 56 jaar of ouder in dienst nemen. Maar vanwege de beperkte doeltreffendheid en doelmatigheid heeft het kabinet in de voorjaarsnota 2023 aangekondigd om dit loonkostenvoordeel af te schaffen per 2026. Demissionair minister Van Gennip van SZW heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stapsgewijze afschaffing van dit LKV.

Dienstbetrekkingen startend per 2024 krijgen lager LKV per 2025

De afschaffing gaat als volgt: het LKV oudere werknemer dat is verleend voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen op of na 1 januari 2024, wordt verlaagd per 1 januari 2025 en afgeschaft per 1 januari 2026. Voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen vóór 1 januari 2024, wordt het LKV ouderen niet verlaagd en afgeschaft. De tabel hieronder toont hoe dat er uitziet. De genoemde bedragen zijn de bedragen per verloond uur die een werkgever ontvangt aan LKV. 

 

2024

2025

2026

Dienstbetrekkingen die beginnen vóór 1 januari 2024

€ 3,05

€ 3,05

€ 3,05

Dienstbetrekkingen die beginnen in 2024

€ 3,05

€ 1,35

-

Dienstbetrekkingen die beginnen in 2025

n.v.t.

€ 1,35

-

Dienstbetrekkingen die beginnen in 2026

n.v.t.

n.v.t.

-

De minister geeft een voorbeeld: een werkgever heeft voor een werknemer die op 1 maart 2024 in dienst treedt en voldoet aan de voorwaarden, voor de tien resterende maanden in 2024 recht op het huidige bedrag van € 3,05 per uur. Voor de uren in 2025 heeft de werkgever recht op € 1,35 per uur. Vanaf 1 januari 2026 heeft de werkgever voor deze werknemer geen recht meer op LKV ouderen.

UWV wijst aanvrager LKV oudere op optie LKV arbeidsgehandicapte

Van Gennip heeft met UWV afgesproken dat het instituut werknemers, die op of na 1 januari 2024 een doelgroepverklaring oudere werknemer aanvragen, er op wijst dat zij in voorkomende gevallen in aanmerking komen voor een doelgroepverklaring arbeidsgehandicapte werknemer. Het LKV arbeidsgehandicapte werknemer wordt niet verlaagd en afgeschaft, en faciliteert de werknemer mogelijk beter in het verkrijgen van een dienstbetrekking. Werknemers en werkgevers kunnen dan kiezen tussen een doelgroepverklaring oudere werknemer en die voor arbeidsgehandicapte werknemer.

Ministerie, UWV en Belastingdienst informeren werkgever

Het ministerie van SZW gaat samen met UWV en de Belastingdienst werknemers en werkgevers informeren over de voorgenomen stapsgewijze afschaffing. De conceptnota van wijziging wordt momenteel door UWV en de Belastingdienst getoetst op uitvoerbaarheid. Als de beoogde vormgeving uitvoerbaar en haalbaar is, stuurt Van Gennip de nota zo spoedig mogelijk aan de Tweede Kamer.

Bijlagen bij dit bericht