Onderzoeksresultaten over effectiviteit LKV jongeren

4 oktober 2021 | Door redactie

Als er bij de parameters van het nieuw voorgestelde loonkostenvoordeel (LKV) jongeren iets aan de knoppen wordt gedraaid, zullen daar meer jongeren mee worden bereikt. Die conclusie stuurt demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) na onderzoek aan de Tweede Kamer.

Lees ook het nieuwsartikel LIV afgeschaft per 2025, maar geen LKV jongeren

Het kabinet en werkgevers spraken eerder af om binnen de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) het lage-inkomensvoordeel (LIV) om te vormen tot een loonkostenvoordeel voor jongeren met een (potentieel) kwetsbare arbeidsmarktpositie, het LKV jongeren. Demissionair minister Koolmees van SZW liet onderzoek doen naar de mate waarin dit nieuw voorgestelde LKV jongeren daadwerkelijk werkgevers zal bereiken en hoe deze gerichtheid verhoogd kan worden. Daaruit blijkt dat een wijziging van de parameters een effectievere regeling kan opleveren. 

Aanpassing van de parameters verhoogt effectiviteit

In het oorspronkelijke voorstel ontvangen werkgevers het LKV jongeren voor werknemers in de leeftijd van 18 tot 27 jaar, die minstens 1.248 uur per kalenderjaar bij deze werkgever werken (gemiddeld 24 uur per week) en tussen 100 en 125% van het minimum(jeugd)loon verdienen. Voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar zou een getrapt (lager) uren-criterium gaan gelden. Hoewel uit het onderzoek (pdf) blijkt dat met de oorspronkelijk voorgestelde parameters meer dan de helft van de beoogde doelgroep wordt bereikt, kan via aanpassingen van de parameters de gerichtheid verder worden verhoogd. 

LKV jongeren kan maximaal € 2000 per jaar bedragen

In de onderzochte variant die volgens de minister het meest oplevert, wordt de leeftijd verlaagd van 27 jaar naar 25 jaar en de urennorm van 1.248 uur naar 1.000 uur. Deze combinatie zorgt ervoor dat er meer jongeren met een (potentieel) kwetsbare arbeidsmarktpositie worden bereikt. Op basis van de aangepaste parameters zou het loonkostenvoordeel voor jongeren waarschijnlijk maximaal € 2000 op jaarbasis (maximaal € 1,01 per verloond uur) kunnen bedragen. Het is de bedoeling dat voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar een getrapt lager maximumbedrag gaat gelden. Gezien de demissionaire status van het kabinet is het volgens de minister aan een volgend kabinet om een definitieve afweging te maken over de toekomstige vormgeving van het LKV jongeren.

Bijlagen bij dit bericht