Uurloongrenzen jeugd-LIV over 2022 bekend

2 juni 2022 | Door redactie

De uurloongrenzen voor het jeugd-LIV voor 2022 zijn bekendgemaakt. Werkgevers krijgen het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor jongere werknemers alleen als hun gemiddelde uurloon over heel 2022 binnen deze grenzen ligt.

Lees ook het nieuwsbericht Uurloongrenzen jeugd-LIV voor 2023 gepubliceerd

Hoewel de uurloongrenzen voor het LIV voor volwassenen al eind vorig jaar bekendgemaakt zijn, moesten werkgevers voor de grenzen voor het jeugd-LIV wachten tot bekend was hoeveel het wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 bedraagt. De bedragen van de onder- en bovengrens van het gemiddelde uurloon per kalenderjaar worden namelijk afgeleid van het gemiddelde van het minimumuurloon per 1 januari en per 1 juli.

Leeftijd werknemer op 31 december 2021 bepalend

De leeftijd van de werknemer op 31 december van 2021 is bepalend voor het jeugd-LIV over 2022: werkgevers krijgen namelijk alleen jeugd-LIV voor werknemers die op de laatste dag van vorig jaar 18, 19, of 20 jaar oud waren. Daarnaast moet de werknemer verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen én over heel 2022 een gemiddeld uurloon hebben dat binnen de grenzen valt. De uurloongrenzen voor het jeugd-LIV zijn voor heel 2022 als volgt:

Leeftijd  op 31 december 2021        Ondergrens Bovengrens
20 jaar € 8,67 € 10,73
19  jaar € 6,50 € 9,65
18 jaar € 5,42 € 7,24

Mogelijk geen jeugd-LIV bij wijzigen dienstverband gedurende kalenderjaar

Als het loon van de jonge werknemer gedurende het jaar boven of onder een loongrens uitkomt, kan een werkgever jeugd-LIV mislopen. Als de werknemer precies het minimumloon verdient en gedurende 2022 uit dienst treedt, komt zijn gemiddelde uurloon misschien onder de ondergrens voor het jeugd-LIV uit. Aan de andere kant kan de werknemer door een bonus of loonsverhoging aan het einde van het jaar juist boven de bovengrens uitkomen. In deze gevallen krijgt de werkgever geen jeugd-LIV.

Verhoging overheidsuitgaven aan jeugd-LIV in 2024

Eind mei werd bekend dat het kabinet het minimumloon vanaf 2023 in drie jaarlijkse stappen wil verhogen met 7,5% in totaal. Eerder was het plan dat deze verhoging in twee stappen zou plaatsvinden vanaf 2024. Dit is mogelijk gunstig voor werkgevers die het jeugd-LIV ontvangen. De overheid verwacht namelijk in 2024 naar schatting € 2,0 miljoen extra uit te gaan geven aan het jeugd-LIV.