Nieuwe bepaling in WML: loon op tijd betalen verplicht

16 november 2017 | Door redactie

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) komt een nieuwe bepaling te staan die werkgevers verplicht om loon op tijd te betalen. Dat staat in de vijfde nota van wijziging bij de Verzamelwet SZW 2018.

Op dit moment staat er alleen in het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:623 lid 1) een verplichting om binnen een bepaalde periode aan werknemers uit te betalen, namelijk ‘telkens na afloop van het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst moet worden berekend, met dien verstande dat het tijdvak voor voldoening niet korter is dan één week en niet langer is dan één maand’. Er staat echter geen specifiek tijdstip. De WML is zelfs nog minder duidelijk over het moment van uitbetaling: daarin staat namelijk alleen dat de betaling telkens na een kwartaal plaatsvindt, tenzij daar andere afspraken over gemaakt zijn.

Te laat betalen kan boete opleveren

De vijfde nota van wijziging bij de Verzamelwet SZW 2018 (pdf) brengt daar verandering in. Door een nieuwe bepaling in artikel 7 van de WML wordt iedere werkgever verplicht om ‘met toepassing van artikel 623 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek het loon tijdig te voldoen’. Na elk afloop van elk loontijdvak dus.
De nieuwe bepaling is het gevolg van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waaruit bleek dat het te laat betalen van het wettelijk minimumloon (tools) geen overtreding van de WML inhoudt. Dat is volgens de Raad het geval, omdat er in de WML geen uitbetalingstijdstip genoemd wordt. Daar komt door de nieuwe link met het Burgerlijk Wetboek per 2018 dus verandering in. Het te laat betalen van het minimumloon kan dan ook een bestuurlijke boete voor de overtreding van de WML opleveren, net als bijvoorbeeld het betalen van een lager loon dan het wettelijk minimum.