Belangrijke vaardigheden voor een nieuw OR-lid

Er komt een hoop informatie af op een nieuw lid van de ondernemingsraad (OR). Hij moet leren wat hij in de OR kan, mag en zelfs moet doen. Dat vergt het nodige inzicht en een aantal vaardigheden.

14 september 2020 | Door redactie

De eerste dagen van een nieuw OR-lid zijn best pittig. Hij moet de spelregels van het OR-werk leren kennen en weten hoe hij het beste invulling kan geven aan zijn rol als vertegenwoordiger van werknemers. Hoe kan hij ervoor zorgen dat hij zoveel mogelijk toegevoegde waarde heeft? Een aantal zaken zijn belangrijk om juist wel of juist niet te doen.

Beginnend OR-lid moet zich veel vaardigheden eigen maken

Onderstaande vaardigheden helpen nieuwe OR-leden om zich het OR-werk snel eigen te maken.

  • Actief luisteren: luisteren is niet alleen horen, maar vooral begrijpen wat de ander zegt. Wie goed luistert, kan adequaat reageren: vragen om verduidelijking leidt tot meer nuttige informatie.
  • Een gesprek voeren: een OR-lid spreekt namens de hele OR. Daarom moet hij goed weten wat hij wel en beter niet kan zeggen. Met name voor nieuwe OR-leden is het slim om met andere OR-leden gesprekken te oefenen.
  • Observeren: een OR-lid kan veel informatie krijgen door het observeren van werkzaamheden of de manier waarop de bestuurder de organisatie leidt. Gezamenlijk komen de OR-leden tot goede inzichten op basis waarvan de OR actie kan ondernemen.
  • Netwerken: goede contacten binnen en buiten de organisatie zijn nuttig voor iedere OR. Het nieuwe OR-lid kan bij de andere OR-leden informeren naar welke collega’s, afdelingen of instanties belangrijk zijn voor de OR en dit netwerk leren kennen. Denk aan de HR-manager, arboprofessional, raad van commissarissen (RvC), vakbonden, arbodienst of Inspectie SZW. Mogelijk heeft het nieuwe OR-lid ook relaties die nuttig kunnen zijn voor de OR.
  • Contact met de achterban: door vaste contactmomenten in te bouwen met vertegenwoordigers van de achterban. leert ook het nieuwe OR-lid de achterban kennen en weet hij  wat er  speelt. ‘Opinieleiders’, die uitspreken wat andere werknemers denken, zijn belangrijk voor de OR. Zij weten vaak haarfijn wat er bij de achterban leeft en kunnen veel draagvlak creëren.
  • Lobbyen: invloed uitoefenen kan het beste op momenten dat de bestuurder beslissingen voorbereidt of neemt. Vraag zittende OR-leden wanneer de OR de meeste invloed kan uitoefenen en bij wie de OR dan moet zijn.

Leren van anderen

Een beginnend OR-lid kan veel leren van zittende OR-leden. En omgekeerd voegt het nieuwe OR-lid vanuit zijn eigen achtergrond weer kennis, kunde of kennissen toe aan de OR. Door gebruik te maken van elkaars kennis en kwaliteiten kan de OR efficiënter werken en komt de OR tot de beste resultaten. Zitten er in de achterban kritische gesprekspartners met goede ideeën? Nodig hen uit om deel te nemen in een OR-commissie. Bevalt dit goed, dan heeft de OR er mogelijk in de toekomst een nieuw lid bij.