Medezeggenschap begint met voorlopig OR-reglement

19 april 2018 | Door redactie

Voordat een bestuurder een ondernemingsraad instelt, moet er een voorlopig OR-reglement worden opgesteld. In zo’n voorlopig reglement is vastgelegd hoe de verkiezingen worden georganiseerd en vaak ook de werkwijze van de OR.

Om een OR in te stellen, moet de bestuurder OR-verkiezingen organiseren. Hoe die verkiezingen gaan verlopen, staat in het voorlopig OR-reglement (artikel 48 van de Wet op de ondernemingsraden). Er is immers nog geen OR die dit voor zijn rekening kan nemen. Na de verkiezingen maakt de OR van dit voorlopig reglement een eigen definitief OR-reglement (tool). De bestuurder mag dit voorlopig reglement zelf opstellen, hij mag hiervoor ook een voorbereidingscommissie oprichten. De bestuurder blijft echter verantwoordelijk voor de inhoud van het reglement en de komst ervan. Het voordeel van zo’n commissie is dat er vanaf het begin draagvlak wordt gecreëerd voor de medezeggenschap.

Vakbonden geven alleen advies over OR-reglement

Als het voorlopig reglement is opgesteld, moet de bestuurder of de voorbereidingscommissie het naar de vakorganisaties sturen die leden hebben binnen u organisatie. Dat kunnen er dus meer dan één zijn. Als er een cao is, ligt het voor de hand om de vakbonden te benaderen die de cao hebben ondertekend. De vakbonden hebben het recht advies te geven maar kunnen geen wijzigingen opleggen. Het is slim om vakbonden een schriftelijke ontvangstbevestiging te vragen. Mochten ze niet reageren, dan is wel aan te tonen dat ze benaderd zijn.