Werknemers ziekenhuis SKB naar rechter voor eigen OR

Werknemers van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk zijn naar de kantonrechter gestapt. Ze eisen een eigen OR. De raad van bestuur (RvB) van Santiz, de fusieorganisatie waar SKB deel van uitmaakt, wees het instellingsverzoek eerder af.

19 juni 2020 | Door redactie

Belangenverenigingen van werknemers van het SKB hebben bij de kantonrechter gezamenlijk een verzoekschrift ingediend voor de oprichting van een eigen ondernemingsraad. Sinds het SKB in 2017 bestuurlijk is gefuseerd met het Slingeland Ziekenhuis (SZ) in Doetinchem tot Santiz, hebben de fusiepartners een gemeenschappelijke OR. De werknemers van het SKB verzetten zich tegen een verdere, juridische fusering met het SZ. Zij willen dat het SKB als zelfstandig ziekenhuis verder gaat, en eisen daarom een eigen OR. De raad van bestuur van Santiz wees dit verzoek van de hand. Het is echter niet verstandig om een instellingsverzoek te negeren.

Werknemersvereniging zag af van bemiddeling

Er zou eerder deze maand een mediation-gesprek plaatsvinden tussen de Vereniging Belangenbehartiging Medewerkers SKB, de OR van Santiz en de raad van bestuur. De werknemersvereniging, waar 900 van de 1.100 werknemers lid van zijn, zegde dit gesprek echter af en besloot om samen met de Stichting Medisch Specialisten SKB en de Verpleegkundigenraad van het SKB naar de kantonrechter te gaan. Het SKB is namelijk nog altijd een zelfstandige stichting en heeft als zodanig recht op een eigen OR (artikel 2 WOR).

OR van Santiz wil ondernemingsraad niet splitsen

Sinds eind 2019 is Santiz in een bestuurlijke crisis geraakt. Diverse bestuursleden stapten op en de werknemers van het SKB willen nu ook dat de raad van toezicht (RvT) van Santiz vertrekt. Vanwege de ontstane vertrouwensbreuk wordt nu onderzocht of de twee ziekenhuizen inderdaad zelfstandig verder kunnen gaan. De OR van Santiz wil de raad niet opsplitsen tot hier een definitief besluit over genomen is. Zolang beide ziekenhuizen worden bestuurd door Santiz, wil de OR van Santiz invloed kunnen uitoefenen op besluiten die alle werknemers van de fusiepartners aangaan.