Continuïteit verplicht voor accountants in 2021

Het bestuur van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft voor 2021 het onderwerp continuïteit vastgesteld als verplicht onderwerp. Alle Nederlandse accountants moeten zich verdiepen in dit onderwerp, met uitzondering van overheidsaccountants.

29 december 2020 | Door redactie

Continuïteit is door het bestuur van de NBA verkozen tot verplicht onderwerp. Dit is volgens het bestuur van de beroepsorganisatie een maatschappelijk actueel thema dat voor de meeste accountants relevant is. De openbaar accountant in de controlepraktijk en de intern accountant krijgen te maken met een verplicht curriculum. De controlestandaarden die voor deze accountants gelden, vormen de basis hiervoor. Zij zijn verplicht om in 2021 een geaccrediteerde cursus te volgen die voldoet aan het curriculum.

Criteria voor PE-portfolio

Ook voor de openbaar accountant in de samenstelpraktijk en de accountant in business geldt dat het thema continuïteit van belang is. Zij zijn verplicht om in hun PE-portfolio 2021 aandacht te besteden aan het thema. Het bureau van de NBA zal hiervoor inhoudelijke criteria formuleren. De invulling van het type activiteit is vormvrij. Voor elke accountant geldt per 2021 de nieuwe PE-systematiek. De verplichting op het gebied van permanente educatie wordt voortaan verantwoord via een PE-portfolio. Daarin kunnen zij hun ontwikkeling aangeven.  

Curriculum uiterlijk april beschikbaar

Overheidsaccountants hoeven zich in de regel niet bezig te houden met continuïteit. Zij werken over het algemeen bij organisaties waarbij een grote stijging van het financieel tekort niet het voortbestaan bedreigt van die organisaties. Gemeenten en provincies bijvoorbeeld zullen niet ophouden te bestaan. Voor sommige overheidsaccountants is het onderwerp continuïteit wel van belang. Het advies aan deze overheidsaccountants is om het onderwerp op te nemen in hun PE-portfolio van 2021.
Naar verwachting is het curriculum voor de verplichte cursus Continuïteit uiterlijk april 2021 beschikbaar voor cursusaanbieders die hier interesse in hebben. De NBA wil eind januari 2021 de criteria voor het verplichte thema publiceren via nba.nl/pe.

Bijlagen bij dit bericht