Nieuwe subsidie NL leert door voor scholing in sectoren

Nadat de eerdere twee regelingen van ‘NL leert door’ vanwege het grote aantal aanvragen snel aan het subsidieplafond zaten, heeft het kabinet met de derde regeling – NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk – voor 2021 € 71,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het verdere behoud van werkgelegenheid.

16 maart 2021 | Door redactie

Waar de eerste twee regelingen zich specifiek richtten op behoud van werk of overgang naar ander werk door middel van ontwikkeladvies (NLLD-OA) en (om)scholing (NLLD-S), is de meest recente uitbreiding gericht op het per sector aanbieden van ontwikkeladvies, scholing, begeleiding naar ander werk of het verkrijgen van een certificaat ter erkenning van ervaring en competenties (EVC). Hiermee wil het demissionaire kabinet het voor werkzoekenden en mensen die vanwege de coronacrisis hun baan dreigen kwijt te raken, makkelijker maken weer aan het werk te gaan. Ook deze subsidieregeling is onderdeel van het economische coronabeleid van het kabinet.

Subsidie voor scholing en ontwikkeling per sector

Subsidies voor de activiteiten moeten worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden tussen onder andere werkgevers- en werknemersorganisaties en kunnen vanaf nu, tot uiterlijk 26 april 2021 (17.00 uur), ingediend worden bij Uitvoering van Beleid SZW. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de activiteit, waarbij er een maximumvergoeding van 80% van de gemaakte kosten geldt. De resterende 20% wordt gezien als bijdrage vanuit de betrokken sector. Voor werkgevers geldt dat ze bij de verschillende brancheorganisaties kunnen informeren of er in hun sector voor de werknemers mogelijkheden zijn voor opleiding en ontwikkeling binnen NL leert door.