Werkgever heeft rol in bestrijden laaggeletterdheid

Naar schatting ruim een miljoen werkenden in Nederland is laaggeletterd. Onder andere door de voortschrijdende digitalisering hebben zij steeds meer moeite om aan te haken en nieuwe vaardigheden te leren. Werkgevers moeten zich dus extra inspannen om deze groep te bereiken.

10 september 2019 | Door redactie

Op 9 september is de Week van de Alfabetisering van start gegaan. Centraal staat dit keer ‘Een leven lang ontwikkelen’. Daarbij wordt vooral gemikt op laaggeletterden. Zo’n 2,5 miljoen Nederlandse volwassenen hebben om uiteenlopende redenen veel moeite met lezen, schrijven en rekenen. Ruim de helft daarvan heeft een baan, maar kan niet of met moeite voldoen aan de eisen waar geletterdheid bij komt kijken. Het lezen van een veiligheidswaarschuwing, het invullen van een formulier of het werken met een tablet wordt zo al een onneembare horde.

Scholing op maat

Werkgevers kunnen een grote rol spelen bij het stimuleren van deze werknemers om de essentiële basisvaardigheden aan te leren. Volgens de organisatie van de Week van de Alfabetisering zou het aanbieden van scholing op maat, bijscholing tijdens werktijd en het afzien van toetsen en examens als eindresultaat hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Op de website van de Week van de Alfabetisering staan een paar downloads klaar voor werkgevers. Daarnaast wijst de organisatie erop dat ook de overheid meer zou kunnen doen. Als voorbeeld noemt zij het onlangs aangekondigde beleid voor individuele leerbudgetten bedoeld voor bij- en nascholing (STAP-budget). Mensen die gebruik willen maken van dit budget, moeten het online aanvragen. Dat is een brug te ver voor iemand die moeite heeft met lezen en schrijven.

Bijlagen bij dit bericht

Opleiden
E-learning | VideoCollege 29 minuten
Een coachingstraject opzetten
Tools | Stappenplannen