Ontslag niet vernietigd na inhuur ZZP’er

2 december 2013 | Door redactie

Als u een werknemer ontslaat met een ontslagvergunning van UWV, kan daar een wederindiensttredingsvoorwaarde aan verbonden zijn. Deze voorwaarde is niet van toepassing op zzp’ers of stagiairs. De kantonrechter in Leeuwarden benadrukte dit onlangs.

De wederindiensttredingsvoorwaarde houdt in dat u als werkgever niet binnen 26 weken na het ontslag een andere werknemer aanneemt en deze hetzelfde werk laat doen. Uw ontslagen werknemer moet namelijk eerst de kans krijgen om zijn werk te hervatten. De wederindiensttredingsvoorwaarde geldt alleen bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Neemt u toch iemand anders in dienst, dan kan uw ontslagen werknemer de opzegging vernietigen. Vanaf dat moment is zijn arbeidsovereenkomst blijven bestaan en moet u die werknemer gewoon zijn loon doorbetalen.

Oud-collega’s konden toch blijven

In de bewuste zaak vroeg een werkgever een ontslagvergunning aan voor een werkneemster vanwege bedrijfseconomische redenen. UWV verleende deze vergunning, maar verbond daaraan wel de wederindiensttredingsvoorwaarde. De werkneemster vocht haar ontslag aan door te stellen dat deze voorwaarde was ingetreden. Na het ontslag bleven twee oud-collega’s namelijk wel de oude werkzaamheden verrichten, terwijl hun contracten óók zouden aflopen. De één was begonnen als stagiair, de ander verrichtte de werkzaamheden als zzp’er. De ontslagen werkneemster was echter niet in de gelegenheid gesteld om het werk te hervatten.

ZZP’ers zijn geen werknemers

De werkneemster riep de vernietigbaarheid in van het ontslag en vorderde wedertewerkstelling en loondoorbetaling. De rechter oordeelde echter dat de oud-collega’s als zelfstandige en als stagiair aan het werk waren bij de werkgever. Zelfstandigen en stagiairs vallen niet onder het werknemersbegrip zoals dat geldt voor de wederindiensttredingsvoorwaarde. De werkgever werd daarom in het gelijk gesteld.
Kantonrechter Leeuwarden, 12 november 2013, ECLI (verkort): 6766