Opzegverboden

Een werkgever mag een werknemer in bepaalde situaties niet ontslaan; er geldt dan een opzegverbod. Een werknemer heeft bijvoorbeeld ontslagbescherming tijdens de zwangerschap, dienstplicht of de 1ste 2 jaar ziekte. Ook mag een werknemer niet worden ontslagen vanwege zijn geloofsovertuiging, ras, geslacht, politieke ideeën, seksuele geaardheid, nationaliteit, burgerlijke staat of arbeidsduur. Er is dan sprake van discriminatie.

Alleen de rechter kan dan beoordelen of het opzegverbod buiten toepassing moet blijven. De werkgever moet de rechter dan verzoeken om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Nieuws

Leefstijl: hoe ver reikt de arm van de werkgever?

15-05-2024

Meer dan 1,4 miljoen mensen in Nederland lopen het risico om diabetes type 2 te krijgen. Deze ziekte is vaak een gevolg van een ongezonde le...

Benadeling bij zwangerschap mag niet, maar gebeurt wel

07-05-2024

Hoewel het wettelijk verboden is om vrouwen te benadelen vanwege zwangerschap, komt in de praktijk zwangerschapsdiscriminatie veel voor. Som...

Billijke vergoeding niet lager door transitievergoeding

03-05-2024

Handelt een werkgever bij een ontslag op staande voet ernstig verwijtbaar, dan heeft de werknemer mogelijk recht op een billijke vergoeding....

Zorgvuldig onderzoek bij melding ongewenst gedrag

25-04-2024

Veel werkgevers weten inmiddels wel dat ze een grote verantwoordelijkheid hebben bij het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag op het...