Automatisch helft van pensioen krijgen bij scheiding

12 maart 2018 | Door redactie

Het kabinet heeft aangegeven dat ze wil regelen dat partners bij een echtscheiding automatisch recht krijgen op de helft van elkaars pensioen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat deze wens in een voorstel uitwerken.

Als een huwelijk eindigt door een echtscheiding heeft de partner die niet (of minder) gewerkt heeft geen (of minder) pensioenrechten opgebouwd en de vruchten van het pensioen van de partner zouden dan niet door hem of haar genoten worden. Om deze dreigende onrechtvaardigheid tegen te gaan heeft de wetgever bepaald dat bij scheiding pensioenverevening (tool) moet plaatsvinden. Ieder van de echtgenoten heeft door deze regeling recht op de helft van de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten. Het maakt hierbij nu niet uit of de partners in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden getrouwd waren.

Aanspraak maken op deel pensioen

Momenteel hebben gescheiden partners twee jaar na de scheidingsdatum de tijd om door te geven aan de betreffende pensioenuitvoerder dat ze gescheiden zijn.  Als de pensioenuitvoerder deze melding niet op tijd ontvangt vervalt het rechtstreekse recht op uitbetaling door de pensioenuitvoerder aan degene die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd. De ex-partner houdt echter wel recht op een deel van het ouderdomspensioen. De ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd, moet dan aan de ander haar of zijn deel uitbetalen. Om partners tegen deze te late melding te beschermen heeft het kabinet de wens uitgesproken dat partners bij een echtscheiding automatisch de helft van het pensioen krijgen. De tweejaarstermijn van de melding moet dus gaan vervallen.

Begin 2019 in Tweede Kamer bespreken

De komende tijd gaat minister Koolmees aan de slag met het voorstel en het verder uitwerken met de marktpartijen zoals de pensioensector. Het is de bedoeling dat dit voorstel begin 2019 in de Tweede Kamer besproken wordt.