Einde van zeer klein pensioen en afkoop klein pensioen?

1 september 2017 | Door redactie

Het wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen is gepubliceerd. De Raad van State heeft kritiek op het wetsvoorstel, dat ervoor moet zorgen dat kleine ouderdomspensioenen van werknemers worden samengevoegd.

Vorig jaar kondigde demissionair staatssecretaris Klijnsma van SZW aan met een wetsvoorstel bezig te zijn voor automatische waardeoverdracht van klein pensioen. Veel werkenden bouwen tegenwoordig minder pensioen op, omdat zij veel verschillende banen met een klein pensioen hebben. Pensioenuitvoerders betalen zo’n klein pensioen (met een waarde van minder dan € 467,89) na uitdiensttreding vaak uit, in plaats van na het bereiken van de pensioendatum. Het wetsvoorstel regelt dat die vroegtijdige uitbetaling vanaf 2018 geen recht meer is en dat zeer kleine pensioenen (pensioenuitkeringen van minder dan € 2 bruto per jaar) mogen vervallen. De wettekst is openbaar, nu het voorstel naar de Tweede Kamer is verzonden.

Klijnsma slaat adviezen Raad van State in de wind

De Raad van State heeft geadviseerd het wetsvoorstel op enkele punten aan te passen. Zo moet de afkoop van het klein pensioen volgens de Raad alsnog een optie worden als een werknemer na uitdiensttreding niet direct onder een nieuwe pensioenuitvoerder valt. Ook vindt de Raad dat de werknemer meer invloed moet krijgen op de beslissing over overdracht. Verder wil de Raad een wachttijd voor het vervallen van zeer kleine pensioenen. Soms keert een werkende namelijk weer terug bij dezelfde pensioenuitvoerder. Klijnsma wijst de ideeën af omdat ze niet bijdragen aan de doelen van het wetsvoorstel: het behoud van pensioenaanspraken van werkenden en lagere administratiekosten voor pensioenuitvoerders. De Tweede Kamer gaat nu aan de slag met het wetsvoorstel. Stemt een meerderheid voor, dan moet het voorstel ook nog langs de Eerste Kamer.