Factsheet met 3 scenario’s variabel pensioen

1 september 2016 | Door redactie

Werknemers die per 1 september deelnemen aan een variabele pensioenregeling, ontvangen van hun pensioenuitvoerder informatie over de risico’s die zij nemen. Dit is bepaald in de tijdelijke regeling informatieverstrekking variabel pensioen. Deze regeling eindigt op het moment dat de Uniforme Rekenmethode (URM) beschikbaar is.

Per 1 september hebben werknemers met een zogenoemde premieovereenkomst of kapitaalovereenkomst de keuze tussen een vast of een variabel pensioen (tools). Een variabel pensioen houdt in dat een werknemer, na het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd, doorbelegt met zijn opgebouwde pensioenkapitaal. Voor het zomerreces heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangegeven dat werknemers die kiezen voor een variabel pensioen, informatie ontvangen over de beleggingsrisico’s. In de gepubliceerde factsheet Rendementen tijdelijke regeling informatieverstrekking variabel pensioen kunnen werknemers terugvinden hoeveel rendement er naar verwachting binnen de variabele pensioenregeling kan worden behaald. 

Doorbeleggen met pensioenkapitaal

Het oorspronkelijke plan om de verstrekte informatie te baseren op de Uniforme Rekenmethode (URM) is uitgesteld, omdat deze methode nog niet af is. De factsheet is een tussenoplossing. De rendementen uit de factsheet worden op dit moment ieder kwartaal geactualiseerd. Het gaat hierbij om calculaties die verdeeld zijn in drie scenario’s: ‘goedweer’, ‘verwacht weer’ en ‘slechtweer’. De pensioenuitvoerder gaat met de rendementen uit de factsheet aan de slag en geeft de werknemers op basis van deze rendementen inzicht in de nominale uitkering op de pensioendatum én 10 jaar na de pensioendatum (de beleggingshorizon).