Hogere dekkingsgraad houdt pensioenkortingen niet tegen

13 mei 2019 | Door redactie

De kans is groot dat (ex)werknemers van uw organisatie ondanks de stijging van de dekkingsgraden te maken krijgen met kortingen op hun pensioenuitkering. De bepalende beleidsdekkingsgraad van veel pensioenfondsen is nog altijd te laag en zal nog verder dalen.

Een dekkingsgraad (tool) is een indicator van de vermogenspositie van een pensioenfonds. Het gemiddelde van de dekkingsgraden is in april 2019 gelukkig weer gestegen, maar dit wil nog niet zeggen dat de fondsen de pensioenuitkeringen kunnen verhogen. Sterker nog: pensioenkortingen liggen nog altijd op de loer. In totaal zouden 1,9 miljoen gepensioneerden in 2020 – of eind dit jaar al – hun pensioen gekort zien worden. Zij krijgen dan dus een lagere (toekomstige) pensioenuitkering.

Beleidsdekkingsgraad is bepalend

Kort gezegd geeft de dekkingsgraad de verhouding weer tussen het vermogen van het fonds en het vermogen dat het naar verwachting nodig heeft om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen uitbetalen. Daarvoor is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden bepalend: de beleidsdekkingsraad. Is deze vijf jaar achter elkaar lager dan het wettelijk vereiste minimum van 104,3%, dan moet het betreffende pensioenfonds de pensioenen verlagen.
Momenteel ligt voor meer dan de helft van alle pensioenaanspraken de beleidsdekkingsgraad van het betreffende pensioenfonds te laag. De verwachting is dat de graad de komende maanden verder daalt. Dit komt doordat de hogere dekkingsgraden van de eerste helft van 2018 straks niet meer meetellen voor het gemiddelde.

Kortingen voorkomen door wetsvoorstel

Een pensioenakkoord zou de pensioenkortingen kunnen voorkomen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is momenteel hiervoor op zoek naar een oplossing. GroenLinks en 50PLUS hopen met een initiatiefwetsvoorstel de pensioenkortingen te voorkomen. Zij vinden de eisen voor herstel van het vermogen te streng en de pensioenkortingen voor veel fondsen een te rigoureus middel. In het wetsvoorstel staat dat pensioenfondsen twee jaar langer de tijd krijgen om hun beleidsdekkingsgraad te verbeteren. Tot 2022 hoeven zij dan geen pensioenen te korten.