Toch geen pensioenpremie betalen bij piekarbeid

2 mei 2014 | Door redactie

Vakbonden en werkgevers in de agrarische sector hebben een principe-akkoord bereikt over een Regeling piekarbeid. Als de achterban en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid akkoord gaan, hoeven werkgevers voor seizoenarbeiders soms geen pensioenpremie af te dragen.

Begin 2014 maakte het bedrijfspensioenfonds voor de landbouw (BPL) bekend dat de huidige Regeling gelegenheidsarbeid, waardoor uw onderneming voor seizoenarbeiders in de tuin- en akkerbouw geen pensioenpremie hoeft af te dragen, in strijd is met de wet. Het gevolg is dat u per 1 april 2014 pensioenpremie zou moeten gaan betalen voor seizoenarbeiders van 21 jaar en ouder. Dat betekent een fikse lastenverzwaring.

Regeling piekarbeid biedt oplossing onder voorwaarden

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben samen een alternatief bedacht voor de vrijstelling van pensioenpremie. Zij stellen voor om de Regeling piekarbeid in te voeren, waardoor u voor seizoenarbeiders toch weer geen pensioenpremie hoeft af te dragen. U moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U mag scholieren en studenten, huisvrouwen en huismannen en vreemdelingen en asielzoekers aannemen als zogenoemde piekarbeider. Een scholier of student is iemand die op 1 januari van een bepaald jaar voltijd is ingeschreven bij een onderwijsinstelling.
  • Zelfstandige boeren mogen enkel piekarbeid verrichten in de bedrijfstak mechanische loonbedrijven.
  • Een piekarbeider mag maximaal acht weken per jaar in dienst zijn bij dezelfde werkgever. Deze weken moeten bovendien aaneengesloten zijn. U mag dus niet vijf weken een piekarbeider in dienst nemen en een half jaar later nog eens drie weken.
  • Als u de werknemer na de piekarbeid regulier in dienst wilt nemen, moet de werknemer eerst minimaal 31 dagen uit dienst zijn. Is die periode korter, dan betaalt u alsnog pensioenpremie over de periode van piekarbeid.
  • Een piekarbeider mag wel achtereenvolgend bij verschillende werkgevers piekarbeid verrichten. Het kan dus handig zijn om met nabijgelegen bedrijven samen te werken.

Regeling gelegenheidswerk voorlopig nog gedoogd

De Regeling piekarbeid is voorgelegd aan de achterban en aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie toetst de regels aan de wet. Wordt de regeling goedgekeurd, dan gaat deze per direct in.
Hoewel u dus eigenlijk per 1 april pensioenpremie had moeten afdragen voor seizoenarbeiders, wordt de oude Regeling gelegenheidswerk nog toegepast tot er duidelijkheid is over de invoering van de Regeling piekarbeid. Blijkt de nieuwe regeling niet haalbaar, dan moet u vanaf dat moment pensioenpremie gaan afdragen voor seizoenarbeiders van 21 jaar en ouder.