Zorgplicht bij overdracht pensioen reikt ver

23 februari 2016 | Door redactie

Bij een wijziging van de pensioenregeling is het belangrijk dat een werkgever zijn werknemers goed informeert over de nieuwe regeling. Ook moet hij waarschuwen voor het eventuele financiële risico dat werknemers lopen door een collectieve waardeoverdracht. Dit blijkt uit een uitspraak van Gerechtshof Den Haag.

In de zaak wilde een werkgever de pensioenregeling van zijn werknemers wijzigen van een gematigde eindloonregeling naar een beschikbarepremieregeling. Hij vroeg een pensioenadviseur om zijn werknemers in te lichten over de gevolgen van deze nieuwe regeling. Na deze voorlichting gingen de werknemers akkoord met de wijziging van de pensioenregeling en de overdracht van hun opgebouwde pensioenkapitaal. Toen de werknemers erachter kwamen dat het te verwachten pensioen onder de nieuwe regeling 20% tot 47% lager was, stapten ze naar de rechter om de werkgever aansprakelijk te stellen vanwege onvolledige informatievoorziening.

Werkgever moest waarschuwen voor risico waardeoverdracht

De kantonrechter wees de vordering voor een schadevergoeding af, maar in hoger beroep oordeelde het hof anders. Het hof vond dat de werkgever (of de pensioenadviseur) zijn werknemers voldoende informatie had gegeven over de nieuwe pensioenregeling. Ook waren de werknemers ervaren assistent-accountants waardoor de werkgever ervan mocht uitgaan dat zij de risico’s van een beschikbarepremieregeling begrepen. Wel vond het hof dat de werkgever zijn werknemers nog expliciet had moeten waarschuwen over het grote risico dat zij met de waardeoverdracht namen. Dit maakte de werkgever aansprakelijk. Omdat de werkgever deze aansprakelijkheid kon afwentelen op de pensioenadviseur, moest deze de schade betalen aan de werknemers.
Gerechtshof Den Haag, 16 februari 2016, ECLI (verkort): 231