Vaker pestgedrag in grote en hiërarchische organisaties

Overal waar mensen zijn, wordt gepest, dus ook in bedrijven en ook door volwassenen. Er zijn wel een aantal factoren die de kans op pestgedrag op de werkvloer vergroten. Zo komt pesten vaker voor in grote organisaties en in sterk hiërarchische organisaties.

16 april 2021 | Door redactie

Sectoren die hoog scoren wat pestgedrag betreft zijn de industriële en de grafische sector. Maar ook bij defensie en de politie is pesten een probleem. De groep werknemers die de grootste kans lopen om gepest te worden, zijn werknemers tussen de 40 en 49 jaar. Werknemers die ouder zijn, lopen juist de minste kans. Waarschijnlijk speelt competitiedrang hierbij een rol. Wie als bedreigend wordt ervaren, loopt risico te worden uitgeschakeld. Ook werknemers die door hun uiterlijk of gedrag afwijken van hun collega’s zijn een geliefd doelwit van pestkoppen.

Oorzaken van pesten

Om pesten te voorkomen is het belangrijk dat u inzicht heeft in de oorzaken van pesten. Onderlinge jaloezie is één van de oorzaken. Een nieuwe medewerker die enorm zijn best doet bijvoorbeeld, en goede resultaten boekt waardoor hij al snel de leukere klussen krijgt toebedeeld, kan het mikpunt worden. Wees er daarom op bedacht dat deze nieuwe collega slachtoffer kan worden van geroddel, achterklap en pesten. Let op de reacties van de directe collega’s. Als ze zich hierover niet uitlaten tegenover de leidinggevende, is de kans aanwezig dat ze op een minder fraaie manier hun ongenoegen uiten.

Risicofactoren pesten in de RI&E

Ontevredenheid over de werkomgeving en de arbeidsomstandigheden is een andere oorzaak van het ontstaan van pestgedrag. Zwak leiderschap vergroot de kans op pesten op de werkvloer aanzienlijk. Ook als werknemers weinig invloed hebben op het werk dat ze doen, kan dit pesten in de hand werken, omdat werknemers dan sneller gefrustreerd raken. Dit zijn allemaal risicofactoren die kunnen leiden tot pestgedrag. Deze risico’s moeten worden opgenomen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In het plan van aanpak kan de werkgever aangeven welke maatregelen hij gaat nemen om de risico’s weg te nemen of te beperken.

Bijlagen bij dit bericht