Arbojaarverslag geeft inzicht en richting aan preventie

10 november 2022 | Door redactie

Het maken van een arbojaarverslag is een goede manier om terug te blikken op de arbo-ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Daarin kunnen verschillende onderwerpen aan de orde komen. Het arbojaarverslag kan meerdere doelen hebben.

Een arbojaarverslag een manier om het gevoerde arbobeleid (tool) in de organisatie te toetsen. Daarnaast is het een middel om de werknemers in de organisatie te informeren over wat er het afgelopen jaar speelde op arbogebied in de organisatie. Ten slotte kan de arboprofessional het gebruiken om te laten zien waaraan het arbobudget is besteed: welke investeringen zijn gedaan om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te bereiken en de gezondheid en veiligheid van werknemers te bevorderen? Ook kan het inzicht geven in het budget dat voor volgend jaar nodig is en in de preventieve maatregelen die uw organisatie mogelijk zou moeten nemen. 

Onderwerpen voor arbojaarverslag

In het arbojaarverslag kunnen verschillende onderwerpen aan de orde komen. Dat zijn onder andere:

Gezondheidsbevorderende maatregelen

Veel van de informatie hiervoor is te halen uit het plan van aanpak (tool) bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), maar niet alle. De maatregelen daarin zijn vooral gericht op het wegnemen of verkleinen van de aangetroffen risico’s op de werkvloer. Maar naast risicobeperkende maatregelen omvat het arbobeleid ook maatregelen die gericht zijn op de bevordering van de algehele gezondheid of het algehele welbevinden van werknemers. Zo kan in het jaarverslag ook aandacht worden besteed aan het beleid voor diversiteit, een gezonde leefstijl (artikel), duurzame inzetbaarheid, inclusie en vitaliteit.