Arbomaatregelen uit de Rijksbegroting SZW 2022

Het demissionaire kabinet stimuleert werkgevers en werknemers om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te creëren, thuis en op locatie. Hiervoor zijn in de Rijksbegroting SZW een aantal arbomaatregelen opgenomen.

21 september 2021 | Door redactie

Het concept van de Arbovisie wordt in 2022 na advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) vastgesteld. Het kabinet werkt de Arbovisie verder uit in een agenda voor de periode 2022-2025, zodat deze concrete maatregelen bevat.

Burn-out klachten verminderen en vitaliteit vergroten

Uit de Rijksbegroting komen verder de volgende punten voort:

Download de complete Miljoenennota 2022 (pdf) en het Belastingplan 2022 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Bijlagen bij dit bericht