Samenwerking belangrijk voor preventiemedewerker

15 maart 2023 | Door redactie

De preventiemedewerker helpt de werkgever bij het uitvoeren van het arbobeleid. Daarvoor moet hij samenwerken met verschillende partijen. Dat gaat niet vanzelf, maar het helpt om te weten welk doel samenwerkingspartners willen bereiken.

De preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken: het (mede) opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (tool), de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) adviseren over arbeidsomstandigheden en de bijbehorende maatregelen en het (mede) uitvoeren van deze maatregelen. Daarbij werkt de preventiemedewerker samen met onder andere collega's, de HR-afdeling, het MT, arbodeskundigen zoals de bedrijfsarts en de OR. Die hebben niet altijd dezelfde agenda als het om preventie gaat. Het is dus goed om te weten welke doelen ze nastreven. Dat helpt om te zoeken naar de win-winsituatie.

Preventiemedewerker en OR gedeelde belangen

De preventiemedewerker en de OR of PVT hebben hetzelfde belang (artikel): gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Beide partijen houden in de gaten of de werkgever de Arbowet naleeft, of de werknemers tevreden zijn en of er voldoende ondersteuning is bij vragen over arbo en preventie. Ook het  creëren van een veilige werkomgeving is iets waar alle werknemers belang bij hebben. De preventiemedewerker doet er goed aan om de OR of PVT te betrekken bij zijn werk. Zo kan hij controleren of er draagvlak is voor zijn plannen onder de werknemers. Daarnaast is de kans dat de OR of PVT instemt met de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak zo groter.