XS4ALL: OR en KPN voor de rechter

2 december 2019 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) van XS4ALL en moederbedrijf KPN stonden afgelopen donderdag tegenover elkaar voor de rechter. De Ondernemingskamer moet zich buigen over de vragen: moet het besluit om XS4ALL te integreren in KPN nietig worden verklaard? En moet er een onderzoek komen naar het beleid dat KPN jarenlang heeft gevoerd over de internetprovider?

Tijdens de zitting werd duidelijk dat de OR van XS4ALL aanvankelijk had ingestemd met het strategische plan van KPN. De OR kwam echter later op zijn standpunt terug, toen uit onderzoek van adviesbureau Finext bleek dat de integratie slecht zou uitpakken voor de provider. Ook waren de partijen het niet met elkaar eens over de gevolgde procedure rond de mogelijke verkoop van XS4ALL. Integratie in KPN bleek namelijk niet de enige optie voor XS4ALL. Er staat nog steeds een bod open op XS4ALL, bleek donderdag bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. De OR vindt dit een reële optie.

OR beschuldigt KPN van wanbeleid

De OR van internetprovider XS4ALL en telecombedrijf KPN liggen al bijna een jaar met elkaar overhoop. Begin 2019 maakte KPN bekend te willen stoppen met de multimerkenstrategie en dochterbedrijven Telfort en XS4ALL te gaan opheffen. De OR van XS4ALL vond het plan slecht onderbouwd en beschuldigde KPN van jarenlang wanbeleid. Na maandenlang getouwtrek kondigde de OR aan dat zij de toekomst van de merknaam XS4ALL wilde afdwingen bij de rechter.

OR wil enquêterecht gebruiken om beleid KPN te onderzoeken

De OR van XS4ALL dreigde al eerder met juridische stappen tegen KPN. De OR beschuldigt KPN ervan dat zij al jarenlang aanstuurt op opheffing van XS4ALL. De OR wil zijn enquêterecht (art. 2:345 e.v. BW) inzetten om te laten onderzoeken of er jarenlang sprake is geweest van wanbeleid door KPN en de door KPN benoemde directie van XS4ALL. De OR verzocht de Ondernemingskamer om een onafhankelijke bestuurder aan te stellen voor XS4ALL. Deze moet erop toezien dat bij de besluitvorming de belangen van XS4ALL centraal staan in plaats van die van moederbedrijf KPN. De Ondernemingskamer doet voor de kerst uitspraak.

Zelfstandige opvolger van XS4ALL in de startblokken

In de tussentijd heeft de actiegroep ‘XS4ALL moet blijven’ niet stilgezeten. Toen KPN eind september haar definitieve besluit van integratie van XS4ALL bekendmaakte, richtte de actiegroep een nieuwe internetprovider op, Freedom Internet. Binnen enkele dagen leverde een crowdfundingsactie voor de oprichting van de nieuwe provider € 2,5 miljoen op. Op 11 november werd de provider officieel gepresenteerd. Net als bij XS4ALL staan bij Freedom Internet de kernwaarden vrijheid, veiligheid en privacy centraal. Freedom Internet moet in de loop van 2020 internet gaan aanbieden.

Update 6 januari 2020

De Ondernemingskamer deed 23 december 2019 uitspraak over de zaak die de OR aanspande tegen KPN. De rechter gaf KPN gelijk. De OR had dus het nakijken. KPN mag XS4ALL opheffen. Ook het verzoek van de OR om op basis van het enquêterecht het beleid van KPN te onderzoeken, wees de rechter af.
Rechtbank Amsterdam, 23 december 2019, ECLI (verkort): 4585