‘Week van de RI&E’ helpt bij opstellen en uitwerken RI&E

In de week van 21 tot 25 september wordt de week van de RI&E georganiseerd. Normaal gesproken vindt deze week in juni plaats, maar vanwege de coronacrisis hebben de organisatoren nu voor september gekozen. Het thema is dit jaar ‘de ondernemer’.

28 augustus 2020 | Door redactie

De risico-inventarisatie en -evaluatie, kortweg de RI&E, is een verplichting voor alle Nederlandse organisaties. Toch heeft nog ongeveer de helft van hen geen RI&E opgesteld, grotendeels mkb-bedrijven. Soms is dat uit tijdgebrek, soms weet men niet goed waar te beginnen en sommige ondernemers zien er ook de noodzaak niet van in. Zij realiseren zich vaak ook niet dat Inspectie SZW controleert en meteen een boete kan uitdelen als een organisatie geen RI&E en bijbehorend plan van aanpak kan overleggen. Als er wel een RI&E is, blijkt deze vaak niet compleet te zijn.

Meteen aan de slag met opstellen

De week van de RI&E biedt organisaties de helpende hand. Het ministerie van SZW wil het voor mkb-bedrijven makkelijker maken om een RI&E op te stellen en uit te voeren. Omdat bedrijven door de coronacrisis toch al bezig zijn met plannen voor veilig en gezond werken, kunnen ze twee vliegen in één klap slaan als ze dan meteen aan de slag gaan met het opstellen van een RI&E. Het ministerie vindt dit zo belangrijk, dat er in het najaar ook een campagne komt als onderdeel van het ‘Meerjarenplan verbetering naleving RI&E 2020-2023’.

Zowel gezondheid als veiligheid

In de risico-inventarisatie en -evaluatie legt een organisatie vast welke risico’s werknemers kunnen lopen bij de uitvoering van hun taken. Dat gaat zowel om gezondheid als om veiligheid. In de RI&E moet opgenomen zijn hoe groot de kans is dat een risico zich voordoet en hoeveel werknemers ermee te maken kunnen krijgen. Dit is gekoppeld aan een plan van aanpak, waarin beschreven wordt hoe de gesignaleerde risico’s kunnen worden voorkomen of verminderd. De RI&E is een levend document: bij veranderingen – zoals een andere werkwijze of de ingebruikname van een ander pand – moet de RI&E aangepast worden.

Bijlagen bij dit bericht