Ook de bedrijfsarts heeft recht op inzage in de RI&E

4 september 2018 | Door redactie

In een Kamerbrief laat staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten dat de bedrijfsarts het recht heeft om de RI&E in te zien. Ook andere kerndeskundigen hebben informatie uit de RI&E nodig om hun werk goed te kunnen doen.

Naar aanleiding van nieuws over gebrekkige registratie door werkgevers van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk zijn in mei 2018 Kamervragen gesteld. Het blijkt dat werkgevers vaak niet op individueel niveau bij (laten) houden wat het niveau van blootstelling bij werknemers is. De bedrijfsarts zou dit moeten oppakken, maar die is niet altijd op de hoogte van de risico’s. Dat riep de vraag op of de bedrijfsarts wel recht heeft op inzage van de risico-inventarisatie en -evaluatie(RI&E). Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nu in een Kamerbrief (pdf) laten weten dat dat wel degelijk het geval is. Dit recht is al geregeld in de huidige Arbowet.

RI&E is belangrijk voor kerndeskundigen

Niet alleen bedrijfsartsen, maar ook andere kerndeskundigen en arbodiensten kunnen de RI&E inzien. Informatie over de risico’s die spelen op de werkvloer is belangrijk bij de taken die de kerndeskundigen moeten uitvoeren, zoals begeleiding van ziekteverzuim, aanbieden en uitvoeren van het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en advies geven over preventie. Ook voor een goede samenwerking met de preventiemedewerker en de medezeggenschap (OR of PVT) is kennis van de risico’s belangrijk. Het komt incidenteel voor dat werkgevers inzage in de RI&E weigeren. Dat komt doordat de werkgever het nut van de RI&E voor de deskundige niet inziet. Op arboportaal.nl is inmiddels informatie opgenomen over het recht op inzage van de RI&E door kerndeskundigen.