Week van de RI&E wijst op belang RI&E voor de veiligheid

Van 21 tot en met 25 juni is het de week van de RI&E. Een goed moment om de bestaande RI&E weer eens door te lichten of een nieuwe op te stellen. Dat laatste is een verplichting in de Arbowet voor vrijwel alle werkgevers met personeel.

22 juni 2021 | Door redactie

In de week van de RI&E, die loopt van 21 tot en met 25 juni 2021, is er extra aandacht voor het belang van een RI&E. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie, kortweg RI&E genoemd, is een manier om als organisatie alle risico’s in kaart te brengen die het werk voor de werknemers met zich meebrengt. Voor kantoormedewerkers kunnen dat bijvoorbeeld de gevolgen zijn van lang achter elkaar achter een beeldscherm werken. Werknemers in de zorg hebben bovenmatig vaak te kampen met werkdruk en werkstress, en bijvoorbeeld werknemers in de bouw krijgen te maken met valgevaar of werken met gevaarlijke stoffen. De werkgever moet deze risico’s in een RI&E identificeren. Vervolgens moet het plan van aanpak (tool) – eveneens een verplichting volgens de Arbowet – duidelijk maken hoe de werkgever gaat zorgen dat de risico’s geen gevolgen hebben voor het welzijn van de werknemers.

Branche-RI&E toegestaan

Het opstellen van een RI&E en het bijbehorende plan van aanpak is een verplichting voor vrijwel alle werkgevers met personeel die voortvloeit uit de Arbowet. Zij mogen wel gebruikmaken van een branche-RI&E en hoeven dus niet altijd zelf het wiel uit te vinden. Dat kan een verlichting betekenen voor organisaties die bang zijn dat ze het zelf niet voor elkaar krijgen om een RI&E op te stellen. Inspectie SZW controleert of een organisatie over een RI&E beschikt. Voldoet deze hier niet aan, dan kan de Inspectie een boete opleggen. Aan de actieweek is een speciale website gekoppeld.