Tegemoetkoming arbeidsongeschikten doorstorten

27 september 2016 | Door redactie

UWV heeft deze maand de jaarlijkse tegemoetkoming arbeidsongeschikten uitgekeerd aan mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het is mogelijk dat de uitbetaling van deze compensatie via uw organisatie loopt.

Als UWV de WGA-, IVA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering van een werknemer aan uw organisatie betaalt, is het ook uw organisatie die in de maand september de jaarlijkse tegemoetkoming arbeidsongeschikten van UWV ontvangt. UWV stuurt dan ook een brief waarin staat om welke werknemers het precies gaat. Het is de bedoeling dat uw organisatie de netto tegemoetkoming na ontvangst zo snel mogelijk doorsluist naar de rekening van de betreffende werknemer.

Extra kosten door ziekte of handicap

De tegemoetkoming arbeidsongeschikten is een compensatie voor de extra kosten die de werknemer maakt door zijn ziekte of handicap. In 2016 gaat het om een nettobedrag van € 212,06. Het is voor UWV niet mogelijk om de tegemoetkoming rechtstreeks naar de werknemer over te maken als die uw organisatie heeft gemachtigd om de maandelijkse uitkering te ontvangen. UWV kan de tegemoetkoming namelijk alleen op dezelfde rekening storten als waar de arbeidsongeschiktheidsuitkering (tool) naartoe gaat.