U betaalt de werkgeversheffing ZVW per 2013

11 januari 2013 | Door redactie

Per 2013 betaalt uw onderneming de nieuwe werkgeversheffing ZVW aan de Belastingdienst. Tot 2013 moest u de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW inhouden op het nettoloon van de werknemer en deze aan de Belastingdienst betalen. Ook moest u in de meeste gevallen een vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW aan uw werknemer betalen. Deze regeling is gewijzigd.

Met ingang van dit jaar is namelijk het uniform loonbegrip ingevoerd. Hierdoor is er nu maar één loonbegrip voor de loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). Per 2013 zijn door de invoering van het uniform loonbegrip de verplichte vergoeding die uw onderneming gaf aan de werknemer, als de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW die de werknemer moest betalen afgeschaft. Hiervoor in de plaats is de nieuwe werkgeversheffing ZVW ingevoerd. Deze nieuwe werkgeversheffing vormt overigens geen loon voor de werknemer.

Werkgeversheffing betalen over maximumbijdrageloon

Betaalde u in de voorgaande jaren een vergoeding bijdrage ZVW aan uw werknemers, dan moet u vanaf 2013 de werkgeversheffing ZVW betalen. De werkgeversheffing bedraagt 7,75% van het bijdrageloon. De werkgeversheffing betaalt u over het maximumbijdrageloon en is in 2013 € 50.853. Heeft uw werknemer meerdere inkomens, dan kan het zijn dat zijn totale inkomen hoger is dan het maximumbijdrageloon. In dat geval krijgt u tot en met 2012 een teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. Over 2013 krijgt u deze teruggaaf echter niet.

Geen vergoeding bijdrage ZVW

Heeft u tot en met 2012 geen vergoeding bijdrage ZVW betaalt, dan verandert er vanaf dit jaar niets voor uw onderneming en houdt u dit jaar ook de bijdrage ZVW in op het nettoloon van de werknemer. Het percentage van deze inhouding is 5,65%.