Werkgeversheffing ZVW per 2024 daalt opnieuw

16 november 2023 | Door redactie

De definitieve percentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) voor 2024 zijn bekendgemaakt. De percentages dalen in 2024, maar het maximumbijdrageloon gaat juist omhoog.

Werkgevers betalen in de meeste gevallen over het loon van werknemers de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW). Met Prinsjesdag bleek al dat dit heffingspercentage waarschijnlijk zou gaan dalen. Inmiddels zijn de percentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW definitief vastgesteld. Uit de publicatie in de Staatscourant blijkt dat de werkgeversheffing voor 2024 daalt van 6,68% naar 6,57%. Wel geldt het maximumbijdrageloon: het bedrag waarboven werkgevers geen premies hoeven te betalen. Dit stijgt van € 66.956 naar € 71.628 en is even hoog als het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen.

Ook werknemersbijdrage ZVW daalt per 2024

Soms hoeven werkgevers geen werkgeversheffing te betalen. Dat is het geval bij bijvoorbeeld ex-werknemers, pseudo-werknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. In die gevallen moeten de werknemers zelf de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW betalen. Het percentage daarvan daalt ook in 2024 en gaat van 5,43% naar 5,32%. Net als voor de werkgeversheffing geldt ook voor de werknemersbijdrage het maximumbijdrageloon.