Studiekosten terugbetalen hoeft niet altijd

22 april 2013 | Door redactie

Als werkgever mag u niet altijd de studiekosten terugvorderen van een werknemer die uit dienst gaat. Volgens de kantonrechter in Arnhem is dat onder bepaalde omstandigheden in strijd met goed werkgeverschap. Het maakt dan geen verschil dat de terugbetaling van de kosten uitdrukkelijk in een overeenkomst is vastgelegd.

Het sluiten van een studiekostenovereenkomst (infographic) is geen garantie dat uw werknemer daadwerkelijk een deel van de kosten moet terugbetalen. Zo’n overeenkomst is in sommige gevallen namelijk onredelijk. De kantonrechter in Arnhem heeft zich onlangs hierover uitgesproken.

Terugbetalingsovereenkomst in strijd met goed werkgeverschap

In deze zaak hadden een werkgever en een werknemer een terugbetalingsovereenkomst gesloten. Daarin stond dat de werknemer een deel van de studiekosten moest terugbetalen als hij uit de organisatie zou vertrekken. Nadat de werknemer zijn contract niet wilde verlengen, eiste zijn werkgever dat hij een bedrag van € 7.500 terugbetaalde. Toen de werknemer dat weigerde, stapte de werkgever naar de rechter. De rechter oordeelde dat de overeenkomst is strijd was met het beginsel van goed werkgeverschap. De werknemer hoefde daarom niet te betalen.

Opleidingkosten zijn normale investeringen voor werkgever

Er waren verschillende redenen waarom terugbetaling hier niet op zijn plaats was. Let daarom bij het overeenkomen van een terugbetalingsregeling op de volgende punten:

  • Verstrek een certificaat of diploma dat de werknemer aan externe partijen kan tonen.
  • Zorg dat de periode van de terugbetalingsovereenkomst niet langer is dan de duur van de arbeidsovereenkomst.
  • Let op de opbouw van de terugbetalingsovereenkomst. Vaak moet een werknemer die eerder stopt een groter bedrag betalen dan een werknemer die langer aan een opleiding heeft meegedaan. De rechter vindt dit niet logisch. Een werknemer die korter heeft deelgenomen aan een opleiding hoeft minder te betalen.

De rechter vond dat de opleidingskosten hoorden tot de normale investeringen van een werkgever. Dat was zeker het geval omdat de werknemer een relatief laag salaris ontving.
Houd bij het ontwerpen van een terugbetalingsregeling rekening met de voorgaande punten. 
Rechtbank Arnhem, 15 februari 2013, LJN: BZ1987