FNV wil verhoging van thuiswerkvergoeding naar € 6

9 september 2022 | Door redactie

FNV pleit ervoor de onbelaste thuiswerkvergoeding nog vóór de winter, en anders uiterlijk per 2023, te verhogen van € 2 naar € 6 per dag. Volgens de vakbond is de huidige regeling niet toereikend en zouden werknemers de reëel gemaakte thuiswerkkosten vergoed moeten krijgen.

FNV stelt dat de huidige thuiswerkvergoeding van € 2 gebaseerd is op berekeningen van Nibud uit 2020. Het budgetinstituut berekende in maart van dit jaar dat de thuiswerkkosten opgelopen waren tot ongeveer € 3 per dag, maar dat is volgens FNV door de grote prijsstijgingen alweer achterhaald en verre van kostendekkend. De vakbond vreest dat werknemers in de winter veel meer kwijt zullen zijn aan thuiswerken en noemt eventuele coronamaatregelen waarbij werknemers verplicht thuis moeten werken als extra risicofactor. Staatssecretaris Van Rij van Financiën liet onlangs weten dat er voor komend jaar niet meer inzit dan de wettelijk vastgelegde indexatie naar € 2,13.

Alternatieven om werknemers te compenseren

Om werknemers te compenseren voor de hoge thuiswerkkosten, kunnen werkgevers kiezen voor een hogere thuiswerkvergoeding, maar dan moeten ze over het meerdere wel belasting betalen. Hetzelfde geldt als een werkgever kiest voor een hogere reiskostenvergoeding dan € 0,19 per kilometer. Twee alternatieven om werknemers te compenseren voor hoge (thuiswerk)kosten, zijn:

  • Loonsverhoging: bij een loonsverhoging kunnen werkgevers het beste voor alle werknemers dezelfde verhoging hanteren om scheve gezichten te voorkomen. Werkgevers kunnen ook kiezen om werknemers met hogere salarissen relatief minder te compenseren omdat die minder last zullen hebben van de prijsstijgingen. Ook een tijdelijke loonsverhoging behoort tot de mogelijkheden.
  • Bedrag ineens: dit is minder ingrijpend dan een loonsverhoging. Omdat een vast percentage van het salaris ertoe leidt dat veelverdieners een groter bedrag ontvangen, doen werkgevers er goed aan voor een vast geldbedrag te kiezen.

Werknemers met schulden verzuimen vaker

Werkgevers doen er in elk geval goed aan om op financieel gebied de vinger aan de pols te houden. Vier op de vijf werkgevers heeft namelijk te maken met werknemers met financiële problemen. Werknemers met geldproblemen zijn minder productief en verzuimen vaker. Door geldzorgen tijdig vast te stellen en werknemers hierin te ondersteunen, kunnen werkgevers erger voorkomen.