Voor zelfstudie zijn een planning en discipline onmisbaar

Werknemers die zich willen bijscholen door middel van een thuisstudie hebben het voordeel dat ze zelf het tempo kunnen bepalen. Dit vraagt wel om discipline, want hoe langer de studie duurt, hoe moeilijker het voor de werknemer wordt om gemotiveerd te blijven.

6 februari 2019 | Door redactie

Regelmatig bijscholen wordt steeds belangrijker in een  voortdurend veranderende markt. Dat een werknemer wil investeren in zijn duurzame inzetbaarheid is dan prettig, maar het lukt lang niet iedereen om na een lange dag werken de studieboeken in te duiken. Chronisch tijdgebrek kan dan tot motivatieproblemen leiden, omdat de werknemer zijn doelen steeds maar niet haalt. Heeft een werknemer het regelmatig te druk met zijn studie, dan loopt hij bovendien het risico overbelast te raken. Om piekbelasting (tool) bij de werknemer te voorkomen, doet de leidinggevende er goed aan om samen naar de verdeling van de studiebelasting over het studiejaar te kijken, een uitgebreide planning te maken en de studiekeuze hierop af te stemmen.

Aandachtspunten keuze

Voor de keuze van een opleiding op basis van zelfstudie moeten de werknemer en de leidinggevende op de volgende factoren letten om voortijdig afhaken te voorkomen:

  • Studielast: is de studielast gelijkmatig over het lesjaar en over de week verdeeld?
  • Contacturen: hoe zijn eventuele contacturen verspreid?  Liever over meerdere dagen dan dat ze beperkt zijn tot een dag. Naarmate het ritme van contacturen en feedback regelmatiger is, wordt het voor de werknemer meer een gewoonte om regelmatig aan zelfstudie te doen.
  • Rooster: wat is het aantal zelfstudie-uren? Als dit is vermeld in het lesrooster, kan de werknemer een precieze inschatting maken van de totale studielast.
  • Bruto- en de nettostudielast: maak hierin een onderscheid. In de praktijk besteden mensen meestal minder uren aan de studie dan het aantal uren dat door de opleider is ingeroosterd.

Bijlagen bij dit bericht

Opleiden
E-learning | VideoCollege 29 minuten