Inzetbaarheidskosten in mindering bij ontslag

20 mei 2015 | Door redactie

U mag scholingskosten die uw organisatie heeft gemaakt in het kader van inzetbaarheid van de werknemer aftrekken van de transitievergoeding. Het moet dan wel gaan om scholing waarvan uw werknemer de opgedane kennis ook buiten uw organisatie kan inzetten.

In het nieuwsartikel ‘Wat mag u aftrekken van transitievergoeding?’ kon u lezen onder welke voorwaarden u bepaalde kosten in mindering mag brengen op de transitievergoeding. U bent deze vergoeding verschuldigd als u een werknemer ontslaat of het contract van de werknemer niet verlengt na minimaal twee jaar dienstverband. Als u tijdens het dienstverband kosten heeft gemaakt om de werknemer bij te scholen, mag u deze kosten onder voorwaarden aftrekken van de transitievergoeding. Het moet dan wel gaan om zogenoemde inzetbaarheidskosten.

Inzetbaarheid buiten organisatie

Inzetbaarheidskosten zijn kosten die u in de periode van vijf jaar voor het ontslag heeft gemaakt om de inzetbaarheid van de werknemer buiten uw organisatie te vergroten. Denk aan de accountant die een cursus volgt om zijn coachingsvaardigheden te verbeteren. Zo’n cursus heeft in principe weinig te maken met zijn functie, maar daardoor is de accountant wel breder inzetbaar op de arbeidsmarkt. Volgt de werknemer een cursus voor het vervullen van zijn huidige functie, dan mag u die kosten dus niet aftrekken van een eventuele transitievergoeding.

Aanbieden arbeidsovereenkomst voor opleiding

Heeft u een werknemer een arbeidsovereenkomst aangeboden met de reden hem een opleiding te laten volgen, dan mag u onder de volgende voorwaarden de opleidingskosten aftrekken van de transitievergoeding:

  • De arbeidsovereenkomst wordt niet voortgezet nadat de opleiding is afgerond.
  • Het gaat om een opleiding in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg of een duale opleiding in het hoger of wetenschappelijk onderwijs.
  • De werknemer volgt de opleiding tijdens het dienstverband.
  • De opleiding kan alleen worden gevolgd als er een dienstverband is.

U hoeft in dit geval niet van tevoren met de werknemer af te spreken dat uw organisatie de kosten in mindering zal brengen op een transitievergoeding. Tot slot geldt hier dat u de scholingskosten alleen kunt aftrekken van dat deel van de transitievergoeding dat is opgebouwd in de periode dat de werknemer de opleiding volgde.